domingo, 10 de xaneiro de 2016

80 días de acampada - Aprendendo doutras redes // 80 días de acampada - Aprendiendo de otras redes // 80 days camped - See how to fix ‪#‎fishing‬ nets

Shipowners and women from Portosin and Camariñas showed us today how to fix fishing nets. We had a lot of laughs because of the rivality between towns and we learned how different it is to fix a net on a boat when they are fishing than on  land.

Armadores e mulleres de Portosín e Camariñas ensináronnos hoxe como reparar redes. Botamos unhas risas pola rivalidade entre pobos e aprendimos a diferencia entre reparar unha rede nun barco cando están pescando e en terra. 
 

Ningún comentario:

Publicar un comentario