martes, 30 de setembro de 2014

The VOW: the lies that some chosed to believe / O voto: as mentiras que algúns quixeron crer

Xa vos teño falado do papel que xogou a prensa escocesa (a órdenes de Londres) no referendum escocés. Pero se algún xornal ten apostado mais polo Non, ese foi o Daily Record, que xa non tiña moita credibilidade, menos agora.

I have spoken before about the role of the Scottish Media (commanded from London) in the referendum. But there is one newspaper which has been important in terms of encouraging the NO vote, and that was the Daily Record, which if it didn't have much credibility before, has even less now.
 

Afortunadamente quedan os arquivos e as hemerotecas para lembrarnos as mentiras plasmadas en papel, como esta que vos presento aqui, que deu cobertura á datos sobre o petróleo que foron desmentidos unha vez pasado o 18 de Setembro.

Fortunalely we have arquives and files to remind us all of the lies published in the  paper, for example this one; here you have some news about oil before the referendum and contradictory news after the 18th of September.

Logo de ter engañado e mentido ao pobo escocés publicando o chamado "the VOW" e supoño que movidos polas perdas millonarias en venta de xornais o Daily Record intenta enmendar a plana... demasiado tarde, eles sabían qué iba pasar.. polo tanto, que cadaquén asuma as consecuencias dos seus actos e a responsabilidade xornalística, se é que a teñen...

After lying and cheating the people of Scotland by publishing "The Vow" and, I guess, driven by the continuing economic losses of sales, the Daily Record tries to rectify... too late, they knew what was going to happen... so let every one assume the consequences of their actions and their journalistic responsibility, if they have any. 


Moi pronto empezaron os lamentos, pero os lamentos xa non valen de nada agora. E polo que parece, viran lamentos peores... 

Very soon their wailing began but those cries are worthless now. And it seems that worst wailing is still to come... 

http://www.scotsman.com/news/politics/top-stories/gordon-brown-backs-federalism-in-event-of-no-vote-1-3511291 

http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-29432379
http://www.snp.org/media-centre/news/2014/sep/salmond-comments-browns-latest-proposals 


A reflexión que fago de todo isto é:  somos realmente tan pardillos como para crernos todo o que publica a prensa, mesmo cando a frase "non podes crer nin unha soa palabra da prensa" é tan usada por tod@s nós?  Por qué acontece tan a miudo, da igual se vives en Galiza como en Escocia?

The reflection I made about this all is:  Are we so daft that we believe everything published in the newspapers, even after we've all been saying very often the phrase "you can not believe a single word"? Why does it happen so often in our lives, no matter if you are living in Galiza or Scotland?

É simplemente non asumimos a responsabilidade de buscar medios alternativos de información; e vou mais alá,  simplemente non asumimos a responsabilidade de decisión que temos e nos guiamos polo mais doado (ainda sabendo que é o mais equivocado) de ficar coma ata agora? En serio somos irresponsables? Somos tan egoístas de no pensar no que lle deixamos ás xeneracións que veñen detrás nosa e que merecen novas oportunidades?
 Qué mensaxe lles queremos lanzar? Que non hai nada que facer, que vivan amargamente neste mundo sen ningunha esperanza de cambio ou que é inútil tentar construir algo novo? Tan amargados estamos? 

Is it like this because we are no longer able to assume our own resposabilities and find alternative information? Or does it go further... Is it just because we don´t assume the full responsability we have and we decide to take the easier way (even when we know is the wrong decision) to just stay the same?  Are we seriously so irresponsable? Are we so selfish that we don´t think about the next generations who deserve news opportunities?
What kind of message do we want to send them? That there is nothing to do, that they have to live with bitterness and without hope for any change or to build anything new? Are we so bitter? 

Estamos aprendendo continuamente e quero pensar que superaremos estas teimas, estas obsesións, que poderemos actuar de xeito xeneroso, porque nós xa tivemos ou estamos a ter as nosas oportunidades, xa estamos a vivir a nosa vida, e mais tarde ou mais cedo, temos que deixar paso a quen ten dereito a vivir con intensidade e con esperanza o mundo que lles deixaremos nuns anos...


We are always learning and I would like to believe that we'll get over this week's obsessions and we'll be able to act generously. We had our opportunities, we are living our lives, and sooner rather that later we will have to step down and let the new generation live intensely and with hope, the world that we leave them some years ahead...

Pensemos niso, da igual se estás en Galiza ou en Escocia ou en calqueira outro lugar. As mentiras que utilizaron para engañar ao pobo escocés, son as mesmas que escoitamos día a día aqui. Os castigos son exactamente iguais para os mais débiles, para os mais desprotexidos... e se estás nunha situación privilexiada e cres que non te vai tocar, pensa duas veces... a vida da moitas voltas.  A dependencia non é unha opción.


Let's think about it, no matter if you are in Galiza, in Scotland or anywhere... The lies that the Establishment  used to cheat the people of Scotland, are the same lies that we listen to here every single day. And the punishment is exactly the same, for the weakest, for the most unprotected... and if you are in a privileged status and you think that this is not for you... think twice... life takes many turns. Dependence is not an option.

Mentres tanto, os Concellos laboristas de Aberdeen e Glasgow empezan a castigar con taxas aos que se rexistraron para votar... con efecto retroactivo de 20 anos... Abusivo e vergonzoso.

Meanwhile, the Labour Councils of Aberdeen and Glasgow have started to punish with old taxes those who registered to vote... with taxes from 20 years ago until the present... abusive and disgraceful...


Afortunadamente o traballo de base continua... ogallá que con pronto éxito: 
Fortunalely, the grassroot work continues... and I wish them a very early success:


domingo, 28 de setembro de 2014

ARTIGO RECOMENDADO: O dereito e a política por Xoan-Antón Pérez Lema  Cadernos de viaxe:
  O Dereito e a Política.
   O Dereito e a Política haberían ser útiles aos intereses xerais e boas ferramentas para resolver problemas. Se non os resolven e mesmo se invocan para perpetuar os existentes ou crear outros novos, compre reformalos para súa potencialidade ás demandas sociais.

  Analisando a cuestión dende a visión puramente xurídica, o  president catalá Artur Mas convocou este día unha consulta non vinculante (non un referéndum, coma o escocés) ao abeiro dunha lei catalá aprobada polo 85% do seu Parlament, no exercicio legal dunha competencia autonómica que o Tribunal Constitucional recoñeceu na súa sentenza do 2010, cando recurtou substancialmente o marco estatutario pactado entre os Parlamentos estatal e catalán contribuíndo moitísimo ao actual sentimento arredista de boa parte da sociedade catalá. Porén, o artigo 161 da Constitución dalle ao Presidente do Goberno do Estado a competencia que lle nega aos Presidentes da Xunta ou da Generalitat: a mera interposición dun recurso de inconstitucionalidade contra a lei e/ou contra a convocatoria da consulta determinará a suspensión da mesma en Dereito.

Mais o problema político non remata con esta suspensión. Porque o conflito sítuase entre dúas lexitimidades que xurden do voto cidadán e non se resolve antepoñendo España a Catalunya, nin unha cidadanía á outra. A aparente contradición xurídica esixe unha solución política, moito máis cando a recente votación escocesa aprendeunos que por votar non caen as pontes nin rachan os países nin enferman as persoas. Á cidadanía catalá non se lle pode convencer da súa eterna minoría de idade nin da súa incapacidade para decidir o que nomeadamente lles cumpre dicir, malia que a cidadanía do conxunto do Estado teña tamén dereito a determinar algunha das premisas do resultado final. 

Entón, a solución é pactar regras de xogo que fagan viábel a convivencia. O marco europeo habería garantir a unidade de mercado e a común acción, moito máis entre pobos con semellantes vencellos históricos. Os mecanismos de soberanía compartida, como ven de manifestar o lehendakari Urkullu, poden resolver a desafección.

  Pero mirar cara outro lado e chamar polos maxistrados do Tribunal Constitucional que nomeaches para que che resolvan o problema non fai senón enquistalo e deixar ceibo o camiño á gangrena.

(Moitas grazas X. Antón Pérez Lema) 

Solidarity with Scotland. Thank you EFA, thank you all!

This is my wee speech in Edinburgh, on the 18th of September. I was saying thanks to the   EUROPEAN FREE ALLIANCE Delegation for their amazing support for Scottish Independence. Once again, thank you all. I feel honoured and privileged .We'll keep working


With the Delegations from Catalonia and The Basque Country: Moltes gracies, eskerrik asko!Thank you very much, Quebec! Merci beaucoup Le Quebec!
 E por suposto moitísimas grazas a tod@s as Organizacións que dende Galiza apoiastedes esta campaña de Solidariedade con Escocia. Grazas Ana Miranda pola túa fantástica axuda dende o segundo 1.Beautiful Scotland by John Duncan (video)


Beautiful Scotland from John Duncan on Vimeo.

sábado, 27 de setembro de 2014

ScotIndyPod 95 - Angry Salmond via @mgreenwell

VIA  Michael Greenwell (Thank you so much, Michael for all your great work)

http://michaelgreenwell.wordpress.com/2014/09/27/the-scottish-independence-podcast-95-angry-salmond/


Omara Portuondo- "Dos Gardenias" y " Besame mucho" en Montreal, Canada #relax #music

Escocia, agora qué?: Road to Freedom #indyref #Scotland

Pensades que o movemento independentista en Escocia rematou co mal resultado do  referendo? Pois non, estase a escribir xa o segundo capítulo desta serie que eu chamaría "Road to Freedom"

É evidentente que existe certa decepción pola derrota, pero a loita continua, e están dispostos a pelexar pola victoria. 

Nos últimos 7 dias aconteceron moitas cousas;  a primeira delas é que Nicola Sturgeon anunciou a sua candidatura para First Minister, o que foi recollido con moito entusiasmo.

Nicola Sturgeon, que levou o peso da realización do referendum, é moi valorada e a sua traxectoria e a súa profesionalidade é considerada como excelente.

Por outra banda, mais de  41.000 persoas afiliáronse ao SNP e o Partido escocés dos Verdes e o Partido Socialista duplican xa os seus afialiados a dia de hoxe. A BBC, ao igual que outros moitos xornais que se publican en Escocia, quedan nunha situación mais que debilitada logo do seu comportamento durante todo o proceso ata o 18 de setembro. Algúns especialmente feridos, como é o caso do Daily Record, responsable da publicación do chamado "Vow", onde os tres lideres unionistas comprometíanse a otorgar mais poderes a Escocia.

A necesidade imperiosa de ter novos medios de comunicación para contrarrestar a propaganda da BBC foi unha das razóns polas que Derek Bateman e NewsnetScotland unen forzas e xa traballan nesa dirección. Sen dúbida unha moi boa noticia para o xornalismo.Os novos recortes anunciados por Westminster, e noticias sobre o NHS e o petróleo, que contradin contundentemente os argumentos utilizados polos unionistas, veñen sendo un dejà vu do referendum de 1979.

E ainda que hai datos que parecen confirmar que se violaron algunhas normas electorais por parte de Better Together, de momento os resultados parecen innamovibles:
A inminente 3º guerra en Irak, aprobada no dia de onte na Casa dos Comúns en Londres, abre outra ferida en Reino Unido. Todos os deputados do SNP e algúns laboristas, votaron en contra dunha nova intervención.
Escocia sempre amosou o seu rexeitamento á guerra ilegal de Irak ao igual que aos bombardeos de Israel contra o pobo de Palestina. 
 
Aqui vos deixo este video de Globered para que disfrutedes do que continua acontecendo en terras de Alba.venres, 26 de setembro de 2014

Appeal: Broadcast News for Scotland


https://www.indiegogo.com/projects/broadcast-news-for-scotland
A necesidade duns medios de comunicación propios é ben coñecida (temos o mesmo problema tamén en Galiza). Estes rapaces que vedes neste video veñen dando unha crónica irónica das noticias e temos rido moito con eles. Agora toca pensar en serio no futuro dos medios, responsables en grande medida do resultado do referendo. Tal e como ven acontecendo nestes casos, conseguiron os cartos precisos en poucas horas, e seguirán informando dando o mellor de si.

luns, 22 de setembro de 2014

For the record: some reflections on the result

I just received some emails from Scots friends. I think you are very tough on yourselves. Honestly, I don´t think that you deserve to be blamed for the outcome of the referendum. You don´t deserve to be punished because you were David and Goliath was too strong to defeat. 
Godness me!  

All your friends abroad know the difficulties of fighting for freedom. We know who is the enemy. 
The very night of the referendum, I felt like when the Popular Party won the Autonomous Elections, or when the Popular Party won the General Elections in Spain after a very dirty and hard campaigning. No one understands how people can believe these guys, but that's the goverment we have right now, and that has cost us a huge cut in economy and rights.
Dear friends, you have been working for at least 2 years, with EVERYTHING against you! The dirty tricks started when the refendendum was announced and have continued ever since.

Westminster used all its power and treachery, encouraging politicians and former politicians to spread falses statements like about EU membership and how isolated you would be in the case of a Yes vote. They have cheated you about more devo powers that they will never give you, because that is all they know how to do. 
They had the BBC and all the newspapers, local and international, repeating for 2 years the same  lies ad nauseam. The mainstream media's behaviour was absolutely disgraceful.

You have been an example of unity, all together working for a better society and a better future. 
The Establishment is very strong but won't be able to keep the lies going for much longer.

I'm absolutely sure that Scotland is going to be an independent country. I can tell you, maybe, sooner that you realise. 
Until then, please keep fighting, keep working to make this possible. And don't worry about us, we want you to be free, and we'll stand with you every single day until you achieve that just victory that you so deserve.


domingo, 21 de setembro de 2014

Alex Salmond criticises 'state broadcaster' BBC
Alex Salmond on his resignation decision - Sunday Politics via @moridura

It's time to back to Compostela, I'll see you soon Scotland

It is time to go back to Compostela. It's time to go back to normal , to go back to my reiki, my job and to take care of my old cat Dixi, the only thing that I have missed these days when I have had some time to think about missing anything. I feel at home in Scotland, I always have. 

É tempo de volver a Compostela. Tempo de voltar á normalidade, ao meu reiki, ao meu traballo e a coidar da miña vella gata Dixi, o único que botei de menos nestes dias cando tiña tempo de botar algo de menos. Sintome como en casa en Escocia, sempre o fago.

I feel privileged to have lived and shared with all of you every single second of this historic moment. This has just started, this is not the end. I would like to thank everyone of you for your kindness, your brotherhood and your enthusiastic activities. Thank you for letting me be part of this. I feel very, very honoured. 

Síntome privilexiada de ter vivido e compartido con todos vos cada segundo deste momento histórico. Isto é tan só un comenzo, isto non é o final. Gostariame agradecer a cada un de vós pola vosa amabilidade, irmandade e as vosas entusiastas actividades. Grazas por deixarme ser parte de todo esto. Síntome moi, moi honrada.

Words from a good friend of mine in Cuba come to my mind: "Hasta la victoria, siempre" . We are dreamers and we need to keep dreaming, we have to. Everyone should take some time and analyse all the results and the amazing movement that you, only you, despite all the media, the money and the international establishment, have created. You are awesome, Scots, you are magnificent. Don´t let anyone make you believe differently. And I'm sure that Scottish independence is much closer now and would have been possible. 

Veñenme a memoria as palabras dun gran amigo cubano: "Hasta la victoria, siempre". Somos soñadores, e precisamos seguir soñando, temos que seguir soñando. Cada un de nós debe tomarse un tempo e analizar todos os resultados e o incrible movemento que vós, só vos, a pesares dos medios de comunicación, os cartos e o establishment internacional tendes creado. Sodes impresionantes, sodes magnificos. Non deixedes a ninguén facervos crer algo distinto. Estou segura que a independencia de Escocia está agora mais preto e vai poder ser posible.

I would like to have special mention to my friends in Dunblane. Thank you all for your amazing hospitality. I feel like you are my family. Thank you Bill, Allan, Dave, Catriona, Susan, Alison, Stuart, Colin... everyone of you. Thank you so much for everything.

Gostariame ter unha mención especial aos meus amigos en Dunblane. Grazas a todos vos pola vosa marabillosa hospitalidade. Sintovos como unha familia. Grazas Bill, Allan, Dave, Catriona, Susan, Alison, Stuart, Colin... todo e cada un de vos. Moitísimas grazas por todo. 

Here you have all my wee reports from Dunblane during the days before the referendum and the final analysis, published in Sermos Galiza. I called it: "Crónicas dende Dunblane" (Cronicles from Dunblane)

Aquí tendes as miñas pequenas crónicas dende Dunblane durante os dias antes do referendo e a análise final publicada en Sermos Galiza. Chameinas "Crónicas dende Dunblane".

I would like to thank Peter Curran for his great support and advice. Thank you dear friend.
Gostaríame agradecer a Peter Curran o seu grande apoio e consello. Moitas grazas, querido amigo.

Thank you to everyone of you, Christina, Josh, Tasmina, Mike Small, Michael Greenwell, Paul Kavanagh, Carolyn Leckie, Colin Fox, Catherine, everyone from the Yes Scotland Campaign. Congratulations on your great job and please keep doing it. Let's keep building this amazing movement.

Grazas a cada un de vos, Christina, Josh, Tasmina, Mike Small, Michael Greenwell, Paul Kavanagh, Carolyn Leckir, Colin Fos, Catherine e a cada un dos membros da campaña Yes Scotland. Parabéns polo voso enorme traballo e por favor, continuadeo. Continuade construindo este impresionante movemento.

I'm glad to announce to you that Solidarity with Scotland will always be there. I'll stand with you and I'll be there anytime you need me.

Alégrame anunciarvos que Solidarity with Scotland estará sempre ai. Estarei con vos ai sempre que me necesitedes. 

I'll see you soon. Hasta pronto!

Veremonos pronto. Deica logo! 

xoves, 18 de setembro de 2014

Thank all of you from the Solidarity with Scotland Coordinators

Paul and I would like to thank everyone of you for your amazing support. No matter what happens tomorrow the message of internationalism and friendship from all over the world is now here. Thank you with all our hearts!

martes, 16 de setembro de 2014

Solidarity with Scotland: South-Tyrolean Freedom Movement (Youth) #indyref

"Hello Scotland, my name is Benjamin Pixner and I am one of the youth spokespersons of the "Sued-Tiroler Freiheit" (South-Tyrolean Freedom Movement). I am supporting your referendum for your independence because it is not only important for you, it is important for the whole of Europe! My birthday is one the 19th September and there is nothing I could wish more for it than the victory of the YES campaign! Best wishes from South Tyrol!"
Thank you soooo much YES!

luns, 15 de setembro de 2014

A message of solidarity with scotland from Alan Stivell (Britanny)

YES, I SUPPORT YOUR YES TO INDEPENDENCE, FROM MY HEART AND FROM MY BRAIN. ONE OF MY PERSONAL REASONS BEING THAT ENGLAND IS A WALL BETWEEN YOU AND YOUR SISTER NATION, BRITTANY (A CELTIC NATION OUT OF THE ENGLISH DOMINATION). A FAR BETTER CHANCE FOR CELTS FUTURE, A BETTER EFFICIENCY IN THIS OPEN WORLD.

BEST WISHES FOR INDEPENDENT SCOTLAND !

Alan Stivell

Thank you so much Alan! YES!

BBC reporter casts doubt on UK Treasury RBS claims #BBCbiasO presentador da BBC James Cook, e moderador do debate de onte en Stirling, corrixe á conservadora Ruth Davison que minte dicindo que a Oficina do Tesouro británico pasou información sensible aos mercados sobre o Royal Bank of Scotland por reclamo dos medios de comunicación. James Cook di que el recibiu un email con esa información sen tela solicitado.

Mais información: http://www.newsnetscotland.com/index.php/referendum/9743-pressure-mounts-on-uk-govt-after-reporter-cast-doubt-on-rbs-leak-claims