venres, 31 de xaneiro de 2014

VOCES DE ESCOCIA / VOICES FROM SCOTLAND- PART 3: LABOUR FOR INDYLABOUR FOR INDY: UNHA GRANDE MISIÓN, UN GRANDE RETO
LABOUR FOR INDY: A BIG MISSION, A GREAT CHALLENGEO Rally do 21 de setembro foi o segundo dos 3 que se tiñan preparados antes da celebración do referendo. O vindeiro, o 30 de agosto deste 2014 vai ser o que xa lle chaman “O GRANDE RALLY”, e imaxino que si neste se manifestaron cerca de 20.000 persoas, o vindeiro triplicará a asistencia. E ben seguro poderemos ver a moitos laboristas pro independencia.
The Rally on the 21st September was the second of three prepared before the celebration of the referendum. The next will be on the 30th of August 2014 and is already going to be called “The Big One”, and I imagine that if in this one more than 20.000 people were demonstrating their support, the next one will multiply the attendance by 3. And it’s certain that we will see lots of Labourites pro Indy.


En Xaneiro, tan só hai unhas semanas que os “Labour for Indy” presentaron  a súa primeira grande actividade que tivo lugar en Glasgow e  na que membros relevantes do partido explicaron o porqué piden e dan o seu voto á independencia. No grupo laborista atopamos nomes como os de John Mulvey, Alex Mosson, Charles Gray, Dennis Canavan de quen a súa forza, a súa presencia e o seu discurso  foi do que mais nos impresionou no Rally, e Allan Grogan a quen tivemos o pracer de entrevistar.

 

In January, just a few of weeks ago, “Labour for Indy” presented its first big activity which took place in Glasgow and where important members of this party explained why they asked for and gave their vote for independence. In the Labour team we can find names such as John Mulvey, Alex Mosson, Charles Gray, Dennis Canavan of whom his strength, his presence and his speech was, to us, one of the most impressive at the Rally, and Allan Grogan that we were grateful to have an interview with.

Na prensa española non se fala moito deles, mellor dito, non se fala, punto; ero a importancia dos laboristas integrados na campaña do SI á independencia é enorme, xa que dende púlpitos laboristas oficiais veñen lanzado as mais incribles e horrendas historias de medo para que a xente vote NON; ata ao propio Allan Grogan ten sido catalogado como “infiltrado do SNP”, nun intento de negar a realidade xa que moitos seguidores de base, clase traballadora simpatizante e votante dos laboristas, están a favor da independencia.

Spanish media doesn’t talk much about them, or rather they don’t talk about them, full stop. But the importance of these labour people integrated into the YES Campaign is huge, more so because from the official labour pulpits the most scaremongering and awful stories are being launched trying to convince people to vote NO; Allan Grogan himself has being catalogued as a “SNP infiltrater”, attempting to deny the reality that there are lots of Labour supporters in its grass roots, working class people, sympathizers and voters of Labours that support independence. 

O Laborismo Oficial non ten nin un só argumento, nin un documento que poida ratificar todo o que veñen anunciando, coma si da Apocalipse se tratase; ademais os laboristas en Escocia estanlle a facer o xogo aos Tory que observan moi felices o traballo dende a cidade de Londres xa eles non incapaces de chegar á xente,  xa que pola tradición política escocesa a súa soa presencia tórnase contraproducente para a campaña do NON.

Official Labour has not a single argument, nor one document ratifying any of the adverts that they have announced, as if they were talking about Apocalypses; plus, Scottish Labour are doing the dirty work for the Tories who are looking very happily at this kind of effort that would be impossible to do from London because of the political tradition of Scotland, their very presence is self-defeating for the NO campaign.

Para facérmonos unha idea de como está o laborismo de base reaccionando sobre este tema, basta con comprobar como o grupo pro-independencia laborista cuadriplica, como mínimo, o número de seguidores ao grupo laborista unionista nas redes sociais. Non é doado nadar contracorrente, mais sóbralles valentía, entusiasmo e razóns históricas e actuais para defender á independencia de Escocia.

If you’d like to have an idea of how this grass roots-labour is reacting to this matter, you can just check out how the pro-Indy team has at least 4 times the number of followers compared with the labour for Union in social network. It is not easy to swim upstream, but they have enough courage, enthusiasm and historic and actual reasons to support the independence for Scotland.

Allan Grogan é unha desas persoas que non foi entrevistada por ningún (ou case ningún) xornal do Estado Español. Atopámonos nas rúas de Edimburgo o 21 de Setembro en medio dos centos de manifestantes que xa se deixaban ver a esas horas. Allan Grogan, como tod@s aqueles que entrevistamos o día 21 de Setembro para Sermos Galiza, atendeunos moi amablemente e deunos a súa visión deste momento histórico:
Allan Grogan is one of these people that was never (almost never) interviewed by the Spanish newspapers. We met him in Edinburgh on the 21st of September in middle of hundreds of supporters that were arriving at that time. Allan Grogan, like everyone we interviewed this 21st of September was very kind and he gave us his vision of such a historic moment:

Pregunta: Por que defendes o SI pola Independencia?
Allan Grogan: Porque os “Labour for Indy” creemos que é o mellor para Escocia e tamén que é o mellor para o Partido Laborista. Debendo ter o dereito democrático a decidir quén son os nosos representantes no Parlamento escocés  polo mellor ben da xente de Escocia. Cremos que Escocia ten moitísimo potencial, moitas capacidade e cós laboristas gobernando no noso propio Parlamento non habería nada que Escocia non puidese conseguir.
P.: Qué importancia ten o apoio laborista na campaña do SI?
A.G.: Creo que é moi importante. Non vamos gañar este referendo só cos votos do SNP, e es fantástico que teñamos os votos dos Laboristas pola Independencia, dos  Verdes, dos Socialistas escoceses e de xente que non pertence a ningún partido, pero o Partido Laborista obviamente ten tido unha masiva presencia en Escocia durante moitos anos y é moi importante que participemos da mellor forma posible neste referendo.
P.: É difícil traballar no Partido Laborista cando estades en contra da posición oficial?
A.G.:  Ben,  estamos traballando en algunhas áreas, asistimos a mitins locais e charlas,  eu estiven no meu propio local este semana debatendo sobre  independencia, e a todas aqueles areas que queiran que vaiamos debater imos mais que felices, queremos ver o que nos cremos que o mellor xeito de devolver o partido laborista á xente de Escocia,   un verdadeiro partido laborista que sempre valorou a igualdade, xustiza social, e iso só pode pasar en Escocia a través de independencia.
P.: Que importancia lle das á cobertura e apoio internacional?
A.G.: Coido que é está ben transmitirmos a nosa mensaxe e ter cobertura internacional, e vemos xente de Cataluña e de Venecia que están aquí é absolutamente fantástico e isto trae un verdadeiro sabor internacional e creo que moita xente doutros países non exactamente entenden á xente que di non neste pais, porque xa sabes que moitos por todo o mundo teñen loitado pola súa independencia e nos temos a oportunidade de facelo pacificamente e é unha gran oportunidade e espero que Escocia a aproveite.
P.: Es consciente do enorme  da campaña de Better Together nos medios españoles?
A.G.: En serio? Pois non, non sabia, non tiña nin idea, que tóxico!
P.:  Pois si, é moi tóxica! E a vosa relación entre o PSC e os de Labour é unha boa cousa para vos?
A.G.: Si claro, xa tivemos moi boa cobertura noutros países fixemos entrevistas con xornais vascos e cataláns e xa sabes que estamos vendo por todo o mundo  xente que esta a loitar polos dereitos de ter unha democracia e de ter un parlamento como a xente de Escocia e espero que Escocia sexa un brillante exemplo  disto para mellorar os dereitos doutros países e de futuro países por todo o mundo.
P.: Como vas convencer os votantes indecisos?
A.G.: Absolutamente! Creo nos temos a mensaxe positiva, nós temos a mensaxe correcta, imos chegar a eles,  dándollo a todo o mundo, imos gañar esta campaña.
P.: Tes a confianza de que ides gañar?
A.G.: Totalmente!
P.: Que ben!
A.G.: Cen por cen.


“Labour for Indy” están xa preparando  a segunda grande actividade para este mes de febreiro, e outras moitas mais a celebrar antes do referendo. Desexámoslle a Allan Grogan e a toda a súa equipa todo o mellor e moita sorte nesta andaina que é unha grande misión para os laboristas e un grande reto.
Labour for Indy” is already preparing a second big activity for this February, and a lot more to take place before the referendum. We wish Allan Grogan and his team all the very best and good luck on this road that will be a big mission and a great challenge for Labour supporters.

twitter: @LabourForIndy 
Labour voters for Scottish Independence – Facebook:

mércores, 29 de xaneiro de 2014

XABARÍN CLUB - OINK - Temos que ser 100.000

Quén non lembra Xabarín Club? Quen non lembra o ben que o pasabamos, a súa música con grupos galegos? Quen non falsificou a súa foto para teren o carnet to Xabarín Club e quen non estaba atendo a que saíra a súa foto na TVG o dia do seu aniversário... A ver eses soci@s!Pois  rapazada de onte e de hoxe, para darlle continuidade e poder disfrutarmos deste proxecto por moito tempo, OINK precisa da axuda de tod@s nós!
A revista do Xabarín, en perigo, pide axuda

Oink! xa ten o peto aberto

Animádevos a colaborar! 

Celtic Connections Special Burns and the Commonwealth Concert- January 2014

Thank you so much to  Peter Curran (@moridura) . And let's enjoy it!

Moitísimas grazas a Peter Curran (@moridura). E disfrutémolo!

QUÉ ACONTECE EN ESCOCIA?: AS COMPARACIÓNS SON ODIOSAS #indyref #YesScotland vs #BetterTogether

Botade un ollo a este cartaz. Son as actividades programadas da campaña Better Together en Escocia nestes días:
E agora comparade con este outro cartaz. Son as actividades programadas dos voluntarios do Yes Scotland tamén nestes días.
E agora se queredes, sacade conclusións... eu non vou facer comentarios....  mais vouvos recomendar estes links:

Yes Scotland

Wings Over Scotland

NewsnetScotland

Bella Caledonia

martes, 28 de xaneiro de 2014

VOCES DE ESCOCIA / VOICES FROM SCOTLAND: Part 2 : NATIONAL COLLECTIVE

 A CREATIVIDADE PARA A INDEPENDENCIA // CREATIVITY FOR INDEPENDENCE

 Un país que non valora a súa propia cultura e tradicións non é un país libre, é calquera outra cousa, probablemente unha colonia. Un país que non da cabida aos seus propios artistas e creadores,  un país que non valora e defende o seu potencial está condenado ao fracaso do empobrecemento cultural.

A country that doesn’t value its own culture and traditions is not a free country, it is any other thing, probably a colony. A country that does not accommodate its potential is just doomed to cultural impoverishment.

As tradicións e culturas escocesas son mundialmente recoñecidas. @s escoceses  aspiran a ser independentes, respectados e valorados e entenden que os seus novos e non tan novos valores artísticos deben estar totalmente integrados e formar parte deste proxecto de futuro, ou dito doutra forma, un país como Escocia aspira a engrandecer e  enriquecer dia a día  o seu xa grande caudal cultural co das novas xeracións e as súas inquedanzas.

Scottish traditions and culture are globally recognized. Scottish people want to be independent, respected and valued and they understand that its new (and not so new) artistic values have to be fully integrated into this project of the future, or if you prefer, a country like Scotland aims to enlarge day by day its already huge cultural caudal with new youth generations and their concerns.

O 21 de Setembro de 2013 e coas rúas de Edimburgo empezando a encherse de xente e de bandeiras quixo o destino que a nosa primeira entrevista para Sermos Galiza fose con National Collective.

On the 21st of September and with lot of people and flags starting to fill Edinburgh’s streets, destiny decided that our first interview for Sermos Galiza would be with National Collective.

National Collective é a organización que integra á xente comprometida do mundo da cultura e o arte, novas promesas que ven limitada a súa promoción e que libraron unha grande batalla legal para evitar ser invisibles no tan coñecido Festival de Edimburgo. Talentos de todos os ámbitos, música, literatura, arquitectura, deseño, poesía...

National Collective is the organization which integrates committed people from the world of culture and art, promising youth that have very limited promotion and who fought a bitter legal battle against those who wanted to make them invisibles during the well-known Edinburgh Festival. Talents from all fields: music, literature, architecture, design, poetry...

Falamos con Ross Aitchinson, recén graduado da carreira de Arquitectura da Universidade de Aberdeen, quen nos explicou qué é National Collective e qué lles gustaría mellorar en Escocia, qué esperanza ten postas o mundo da arte e cultura nesta posibilidade que se presenta cada vez como mais real.

We spoke with Ross Aitchinson, recently graduated in Architecture based in Aberdeen, who explained to us what National Collective is, what they would like to improve in Scotland, and what hopes they have for the culture and artistic world in this opportunity that Scotland has which is becoming more real every day.


              Pregunta: Poderías contarnos que é National Collective?

Resposta: National Collective vense desenrolando nos últimos oito meses como a Campaña pola Independencia dos artistas. Vémonos a nós mesmos como un serio potencial creativo de Escocia e creemos que a misión mais creativa que calquera de nós pode ter é crear unha nación nova e iso é o que queremos conseguir.

P.: Por qué apoiades o YES, qué é o que vos gustaría mellorar nunha Escocia independente?

R.: Escocia ten autonomía e moitas competencias dende 1999, e temos visto unha mellora nesas  áreas, ben en Saúde ou Educación, vimos moitas políticas de mellora no ámbito social,  temos coidado gratuíto dos nosos maiores, temos receitas gratuíta, matrículas gratuítas,... e conseguimos un grande contraste cos nosos propios políticos.

Dende o momento que non teñamos aos nosos políticos en Londres, e a xente agora cree que tendo demostrado como puidemos mellorar coas competencias que nos foron devoltas, poderemos ser moito mellores naquelas áreas sobre as que non temos control actualmente. Poderíamos facer moito mais con poderes sobre taxación que cambiarían radicalmente este país dun xeito que Westminster nunca nos permitiría.

P.: Estades convencidos de poder gañar?

R.:  Penso que sempre temos que estar seguros diso, temos que crer no potencial da nosa xente, temos que crer na xente de Escocia, creo que está medrando o movemento para votar SI. Se nos están dando os mesmos argumentos de hai anos unha e outra vez; tivemos un referendo en 1979 e tivemos un referendo en 1997 e nas dúas ocasións nos deron os mesmos argumentos en contra para que Escocia non conseguira a Autonomía, e agora que temos demostrado que a Autonomía funciona eses argumentos xa non son válidos a xente está moito mais sintonizada có potencial escocés.

P.: Qué tivo de actividades levades a cabo?

R.: National Collective ten numerosos proxectos e busca implementar a escritores, artistas, compositores, e esta pasada noite tivemos unha sesión actividades integradas o Álbum Musical escocés do ano; xa que logo trátase de devolver a cultura á xente, é permitir á xente ser partícipe da cultura de hoxe e impulsaremos calquera proxecto que poña a cultura escocesa nas nosas mans.


Durante a Marcha dende a Royal Mail ata chegar a Calton Hill , lugar onde tiveron lugar os discursos de todos os representantes,  puidemos ser testemuñas das distintas actividades preparadas e realizadas por National Collective. Escocia pode estar orgullosa do seus artistas e creadores, porque non só é o corazón que poñen no que fan, non só é o orgullo co que o fan, é que teñen calidade e razóns de peso para aspirar a un mellor futuro para unha Escocia que pode reflorecer de novo logo da votación do 18 de setembro.
From the March on the Royal Mile to Calton Hill, the place where we listened to all the speeches of every representative, we could enjoy different activities well prepared and performed by National Collective. Scotland can be very proud of its artists and creative people, because they have not just put their hearts into everything they do, but the pride with which they do it, and the quality and very strong arguments that they have to aim for a better future for a Scotland that can flourish again after the referendum on the 18th of September.

Esperamos ansiosamente ver con qué nos van deleitar no tan importante Rally do 30 de agosto, o último antes do referendo.

We are really looking forward to finding out what they have planned for the last Rally on the 30th of August, the big one before the referendum.


luns, 27 de xaneiro de 2014

VOCES DE ESCOCIA / VOICES FROM SCOTLAND:PART 1 #indyref #yes


 Xa van alá uns cuantos meses dende a celebración en Edimburgo da 2ª Marcha e Rally pola Independencia na que colaborando co xornal galego Sermos Galiza tivemos a oportunidade de recoller moitas opinións dos distintos sectores que conforman o Yes Scotland. Foi unha experiencia única,  fabulosa. A total acollida, amabilidade e disposición de tod@s aquelas persoas ás que entrevistamos lévame a preguntarme cal é a razón da falta de cobertura e información na prensa española. Evidentemente, ao igual que nos medios británicos, non interesa informar sobre elas. É mais fácil manter as directrices que manda Madrid ou Londres e non meterse a mais historias, non vaia ser que digamos algo que non conveña.

It's been a few of month since the March and Rally celebrated in Edinburgh, in which collaborating for the Galician newspaper Sermos Galiza, we had the opportunity to collect lots of views from different sectors of the Yes Scotland Campaign. That was a unique experience, fabulous. The warm welcome, kindness, and ease of interviewing everyone makes me wonder why there was not too much coverage in the Spanish media. Evidently, like the British media, they don’t like informing about it. It’s much easier to keep the slogans from Madrid or London and look elsewhere without delving into more stories.
Fixádevos que de lonxe nos veñen opinións dispares como a de Tristan Garel Jones, ou a dun ao parecer “insigne” historiador Niall Fergusson que vive en Washington. Eles veñen a explicarnos o malísimos e pouco patriotas que son os separatistas escoceses e o clarísimo que está que o NON gañe o 18 de setembro. A realidade que poucos de vós sentísedes falar deles, ou sabedes quen son,  e mesmo é posible que algún se trague realmente o que nos veñen a contar.

Mind you, from very far we have been visited by very different "personalities” like Tristan Garel Jones, or an, apparently, “famous” historian: Iain Ferguson who lives in Washington, for example. They came to explain to us how very bad and very little patriotic the Scottish separatists are and how clear it is that the NO it’s going to win on the 18th of September. Actually just a few of you have heard about them, or know who these people are, and maybe some of you would shallow what they came to tell us.

Mas se por un segundo todos estes xornalistas se mesturasen coa xente, falasen con eles, escoitasen as razóns que teñen cada un deles para votar SI á independencia, daríase unha versión menos manipulada do que está a acontecer en Escocia.

But, if just for a wee minute, all these journalists would mix with the people, if they would talk to them, if they listened to the reasons they have for voting YES for independence that would result in a less manipulated version of what is happening in Scotland.

A todos eles lles preguntamos porqué defendían YES, a todos eles lles preguntamos qué valor lle daban á cobertura internacional e se sabían da campaña anti-independencia Better Together en España, a todos eles lles preguntamos se tiñan confianza en gañar este referendo. Todos eles nos falaron da realidade escocesa no ámbito que representaban. Podemos dicir que estivemos en contacto co mundo real... que non coincide co que Johann Lamont menciona tantas veces no Parlamento escocés.
To all of them we asked why they are supporting the YES, to all of them we asked how important international coverage is and if they knew about the anti-independence Better Together Campaign in Spain, to all of them we asked if they were confident of winning the referendum. All of them told us about the Scottish reality in terms of the sectors they represented. We can say that we were in contact with the real world ... that it does not match with the real world that Johann Lamont very often talks about in the Scottish Parliament.

Aínda que Sermos Galiza recolleu e publicou a nosa reportaxe con moita amplitude e continua a informar puntualmente do que acontece en Escocia, o caudal de material que recollemos o meu home Douglas  i eu foi enorme e inviable de publicación nun medio que ten tanto que informar no momento que nos toca vivir, mais coido que é importante que compartamos toda esta información con tod@s vós para que vexades como transcorreu esta xornada festiva e que coñezades tamén a estes grupos, organizacións e persoas independentes que traballan na construción dun mellor futuro en independencia. Dende o respecto e admiración a todos eles, ao que está en xogo en Escocia, e en honor a todos eles irei publicando as distintas entrevistas que realizamos.

 Despite Sermos Galiza publishing our report very broadly and informing about what is happening in Scotland very often, the flow of material that we, my husband Douglas and myself collected is huge and it is impossible to publish it in a very busy newspaper these days with all the information we are getting from everywhere. But, we thought that it is very important to share this information with all of you, and to let you know how we lived that joyful day and let you know who is who in Scottish Independence, who are these groups, organizations and people that are working for a better future with independence. From the respect and admiration to all of them, for all that is at stake for Scotland in this process, and in honor of all of them I’m going to publish the interviews that we recorded.


É por iso que irei presentando por partes neste blog cómo transcorreu a nosa andaina por Edinburgh ese 21 de Setembro, aos verdadeiros protagonistas do proceso, nada semellantes aos que La Razón, ABC, El País,  e outros... nos levan presentando dende hai xa un tempiño.

And it is for all this that I’m going to present through this blog how the Rally was, how we lived this 21st of September in Edinburgh, who the very important protagonists in Scotland are, and you will see that they have nothing to do with those that  La Razón, ABC, El País, and others have introduced to us.

domingo, 26 de xaneiro de 2014

BURNS NIGHT IN COMPOSTELA 
Si Rosalía de Castro é para nós una das personaxes mais insignes, Robert (Rabbie) Burns é en Escocia o Bardo por excelencia.

If Rosalía de Castro is for all of us one of our more insigne characters, Robert (Rabbie) Burns is in Scotland the Bard for excellence.

 
Cada 25 de Xaneiro en Escocia  celébrase o seu aniversario e o seu legado.

  
 Every 25th of January Scotland celebrates his anniversary and his legacy.


Nós quixemos este ano 2014, tan importante para os escoceses, compartir con algúns dos nosos amigos e viciños esta dia tan especial e introducilos na cultura e tradicións escocesas, e mesmo a ser partícipes delas. 


We wanted in this year 2014, so important for all Scottish people, to share with some of our friends  and neighbours this so special day and to introduce them into Scottish culture and traditions, and try to involve them with it.
 


 
 Unha noite de Burns non se pode imaxinar sen a parte culinaria tan tradicional, e para iso vía online encargamos na Haggis Store de Stirling o noso Haggis cerimonial (e outro vexetariano que por certo estaba delicioso), sopas tradicionais e whisky.    Agradecemos é Haggis Shop a súa espectacular eficacia e calidade, xa que todo estaba exquisito.


Scotch Broth
Vege Haggis


Haggis
You cannot imagine a Burns Night without its traditional culinary side, and to get that we ordered by internet from The Haggis Store in Stirling our Ceremonial Haggis (and also one Veggie Haggis which was delicious, by the way), traditional soups and some whiskies. Thanks to The Haggis Shop for its spectacular efficacy and quality because everything was exquisite.

            
Adornamos a nosa casa con típicas telas tartan que afortunadamente puidemos conseguir na vella tenda Texidos Katy en Santiago de Compostela. E evidentemente tamén coas nosas bandeiras e reivindicacións. E como non, preparamos un soporte técnico para que os nosos convidados puideran desfrutar da música e dos poemas de Burns e tamén coñecer algo da historia de Escocia.

 


We decorated our house with different traditional tartans which we were able to buy in a very old fabric store in Compostela (Texidos Katy). Evidently with flags and vindications. And of course, we had prepared technical support for our guests to enjoy Burns music and poems and also to know something about Scotland’s history.
Outra das cousas que non pode faltar na noite de Burns, ao igual que noutras festas escocesas son os kilts 


Another thing that should not be missed at Burns Night like in other Scottish parties are the kilts.

  
Como vos dicía, a comida tradicional para noite de Rabbie Burns é o Haggis, que ven acompañado de puré de pataca e nabo.
 Non se pode empezar a comer o Haggis sen antes facer a súa cerimonia e recitar a súa oda escrita por Burns. 
As I was saying before, the traditional food for Rabbie Burns Night is Haggis which is served with mashed turnip and potato.
 You cannot start eating Haggis without doing the ceremonial and reciting its poem by Burns.Ainda que tivemos algún pequeno percance técnico penso que a tod@s lles entusiasmou a cea, e o postre.
Despite us having a wee “technical” problem I think that everyone was very happy with their supper.

 
Unha das nosas amigas animouse a preparar unha receita de tarta escocesa que lle quedou divina, e que acompañou aos froitos roxos e xeado.

 
One of our friends was very kind making a traditional Scottish Cake recipe that was very yummy and that we have accompanied with red fruits and ice-cream
Como ningún de nós (excepto Douglas, evidentemente) sabe escocés suficiente para lanzarnos a facer un discurso correcto, fixémolo na nosa lingua pero tamén cumplimos coa tradición do brinde homenaxe aos “laddies” (mozos)  e “lassies” (mozas).


As none one of us (except Douglas evidently) knows Scots enough to make a correct speech, we did it in our language, and we also followed the tradition by  paying  tribute with a toast to the laddies and one to the lassies.
Carlos encargouse de facer un fabuloso discurso para as mozas.

Carlos was charged to make a great speech for the lassies.


E eu fixen o que puiden para retar e defender aos nosos queridos mozos
And I tried to do my best to challenge and support our dear laddies 

E por suposto, ademais de termos unha noite fermosa e entrañable, chea de risas, poemas, historia, non podían faltar as cancións de Burns. “A man’s a man for A' that” (evidentemente con chuleta) foi a canción por excelencia que mais cantamos e que os nosos convidados prometeron aprenderse para cantar con todos os nosos amigos escoceses o día 18 de setembro, cando Escocia consiga a independencia.


 


 
 

And of course, we had a great night, very endearing, full of culture, poetry, history and laughter but we could not miss Burns songs. “A man’s a man for A’ that” (obviously using some help) was the top song that we sang and which our guests promised to learn for singing with all our friends in Scotland the 18th of September, when Scotland will get independence.