mércores, 29 de maio de 2013

FESTIVAL OF CULTURAL AND NATURAL DIVERSITY // FESTA DA DIVERSIDADE CULTURAL E NATURAL

Our countries are beautiful and we should look after them and look after our world. It's very important to be aware of and protect our enviroments; there are ecological associations working on it everywhere and also in Galiza:

 ADEGA is the Asociation for the Ecologic Defense of Galiza. ADEGA advocates a model of ecologically sustainable development, socially just, for a model of development without environmental destruction that reduces inequalities within countries and between countries. ADEGA has lots of differents campaigns to raise awareness about the importance of our own environment.


Os nosos países son  fermosos e deberíamos ter ben coidado deles e do noso mundo. E moi importante tomar conciencia e protexer o noso entorno e neste senso, hai asociacións ecolóxicas traballando en todas partes, tamén na Galiza:

ADEGA é a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza. ADEGA defende un modelo de desenvolvemento ecolóxicamente sostible e socialmente xusto, e aposta por un modelo de desenvolvemento sen destrución medioambiental que reduce as desigualdades dentro e entre países.
ADEGA ten en marcha un montón de diferentes campañas que buscan concienciarnos de todo esto.


 More information:
 Mais información:
As part of its activities, they have a fantastic project where everyone can participate with volunteer work (for example) : A EIRA DA XOANA in Ramil (Agolada) 

 http://eiradaxoana.blogaliza.org/

A EIRA DA XOANA en Ramil (Agolada) é  parte das súas actividades; é un fantástico proxecto onde tod@s podedes colaborar de moitos xeitos...  con traballo voluntário (por exemplo)

 
Last saturday, the 25th of May, Adega celebrated in A Eira da Xoana the "Day of the Natural and Cultural Diversity"
Poetry, Music, Dancing, Photography, chats with friends from other cultures.... Here's a small sample of the activities we enjoyed that day (quality of videos and photos is not very good, sorry about that... batteries gone... it's happens sometimes...) 

O pasado sábado 25 de Maio, ADEGA celebrou na Eira da Xoana o "Dia da Diversidade Cultural e Natural".
Poesía, música, baile, fotografía, charla con amig@s doutras culturas... Aquí vos deixo unha pequena mostra das actividades que puidemos disfrutar neste día (a calidade dos videos e fotos non é moi bos, pido disculpas mais as pilas non aguantaron... as veces ocorre...) 


Presentation by Pepe Salvadores and Elvira Cienfuegos:
Presentación por Pepe Salvadores e Elvira Cienfuegos:
 
Bico da Balouta:


Photography:
Fotografía: 


More traditional music from "Ulla Shire"
Mais música tradicional dende a Comarca do Ulla

Poetry by Luz Fandiño:
Poesía de Luz Fandiño:


And poetry from Portugal:
 E poesía de Portugal:

Douglas from Scotland:
Douglas dende Escócia:
Chorus from Lugo:
Coral de Lugo: 


Once every month "A Eira da Xoana" has a day to do some voluntary work, everyone is very welcome and you can enjoy a beautiful place and wonderful people who will explain all the activities they are working on.

Come and join in! 

Unha vez cada mes "A Eira da Xoana" ten un dia de traballo comunal voluntario, se vos animades non só  seredes benvidos senón que ademais poderedes disfrutar dun maravilloso lugar e estupenda xente que vos explicarán todas as actividades nas que andan a traballar. 

Animádevos e participade! 


Thank you to ADEGA, especially to Pepe, Elvira and Marcial. Thank you for making us feel at home.

Grazas a ADEGA, especialmente a Pepe, Elvira e Marcial. Grazas por facer que nos sentíramos coma en casa.


ECO-CAMPAMENTOS ( Alvarella /A MESA) //ECO-CAMPS

 
Xuño, 2013 organizados por Alvarella en colaboración coa Mesa Pola Normalización Lingüística. Comarca do Eume, Galiza . Para nen@s de 7 a 14 anos
 
June, 2013. Organization: Alvarella (eco-turism) with the colaboration of "Mesa pola Normalización Lingüística". Eume Shire, Galiza
 
For children from 7 to 14 years 
 
 
 ECO-CAMPAMENTO 2013
 
ALVARELLA / A MESA nen@ de 7 a 14 anos

INFORMACIÓN:Comunicámoslle que debe formalizar a


pre-inscripción ANTES DO 15 DE XUÑO nos Eco-campamento a realizar en Alvarella para nenos/as de 7 a 14 anos entre o 23 de xuño e o 30 de xuño .Deberá enviar a seguinte documentación POR CORREO POSTAL á dirección de


: Alvarella: Lugar Breanca nº 4 - Doroña, C.P.15615 Vilarmaior (A Coruña) e tamén comunicalo a ALVARELLA ao tfno 981-78.45.63 ou ben ao correo eletrónico: info@alvarella.com :

 


1-  Xustificante de pagamento ao nº de conta de "la Caixa" 2100-4876-05-2200011819 a nome de "Alvarella Ecoturismo S.L." facendo constar no xustificante bancario o nome do neno/a e o código "MESA", para afiliad@s á Mesa, ou "NON Mesa" para non afiliad@s
 

2-Tarifas e Formas de pagamento: 295 € para soci@s da Mesa e 325 € para os non soci@s. Desconto do 10%, en tódolos casos, para o 2º irmá. Pagamento único ao formalizar a pre- reserva ou ben pago fraccionado, 50% ao formalizar a pre-reserva e 50% restante, 15 días antes do comezo do ecocampamento.


3.- Fotocopia do D.N.I ou da folla correspondente do libro de familia.
 


4.- Fotocopia do documento de afiliación á seguridade social ou seguro médico privado.
 


5.- Ficha de datos persoais. (xúntase modelo)

 

6.- Ficha de datos médicos. (xúntase modelo)
 

7- Documento de autorización. (xúntase modelo) HORARIO CHAMADAS ( tfno.648.925.134)O horario para falar cos educadores responsables será de 13:30h a 15:30h. A persoa responsable da coordinación do Campamento atenderá no 648.925.134 . Rogamos encarecidamente que@s nen@s non traian móbiles nin obxetos de valor.
Cada neno/a poderá traer ate un máximo de 20€,para pequenos gestos, que serán depositados polos pais/nais ou titores na banca do campamento .
mércores, 22 de maio de 2013

WHA'S LIKE US? QUITE A LOT OF FOLK: THE GALICIANS BY PAUL KAVANAGH (thanks Paul)

Wha's like us? Quite a lot of folk: 1. the Galicians by Paul Kavanagh

This is an old article written by Paul Kavanagh that was published in @NewsnetScotland to years ago (more or less); and now published again in this blog with the kind permission of Paul. Thank you very much  Paul for such a great article and also thank you to NewsnetScotland for showing Galiza in Scotland..

Este é un artigo antigo escrito por Paul Kavanagh que foi publicado por @NewsnetScotland hai mais ou menos dous anos; e agora o publico eu neste blog co permiso de Paul. Moitas grazas Paul por este estupendo artigo e grazas tamén a NewsnetScotland por mostrar Galiza en Scotland.by Paul Kavanagh

This is the first in an occasional series looking at other nations around Europe and elsewhere in the world which, like Scotland, are not independent.

Galicia nestles in the corner of Spain immediately north of Portugal.  The wild and beautiful landscape of Galicia has little in common with the parched Mediterranean coasts which provide most Scottish people with their image of Iberia.  Galicia is green and lush and closely resembles the extreme southwest of Ireland in climate.
The resemblances with Ireland go further than landscape and climate and the Galicians are proud of their Celtic roots.  The country takes its name from the Celtic Gallaeci tribe who lived in the region in pre-Roman times.  The Gallaeci maintained close links with the Celtic tribes of Ireland and Britain.   Many modern archaelogists believe that Galicia was the southernmost end of a maritime-orientated culture which also encompassed Brittany, Ireland and the western coasts of Britain, reaching as far north as Orkney.

These ancient links are preserved in Galician culture and legend.  Galicians still tell of a king called Breogan who built a high tower in his capital, Brigantium. The tower was so high that in the far distance an island could be seen.  Breogan's sons Mile and Ith took sail in a fleet of ships and conquered and settled on the island, which is known today as Ireland.  The best preserved account of this legend is in the old Irish text the Lebor Gabála 'the Book of Invasions', a semi-mythical telling of Irish history, but versions of the story are still told by Galicians.

Galicians regard Breogan as the father of their nation, and as such claim that they are also the mother country of Ireland and Scotland.  Irrespective of whether there is any truth in the legends, Galicians still feel a strong affinity to the Irish and the Scots.  Modern visitors from Celtic nations are guaranteed a warm welcome in the country, and are received like long-lost cousins.

The Galician language is called Galego.  Despite the name it is not a variety of Gaelic.  Galego descends from the Latin language introduced by the Roman conquerors and is closely related to Portuguese.  Portuguese descends from those dialects of Galego spoken in districts which avoided coming under the political control of the Castilian monarchy.  Many linguists classify Portuguese and Galician as twin standard varieties of a single Galician-Portuguese language.  Galego remains widely spoken by the Galician people and is now official alongside Spanish throughout Galicia.

Galician links with the Celtic nations of the British Isles remained strong even after the decline and fall of the Roman Empire.  During the Anglosaxon invasions, thousands of Romano-British Celts fled the pagan Germanic tribes who were attacking southern Wales, south west England and the Cornish peninsula.  The bulk of these settled in Brittany, where their Celtic language still survives until today, but another large group fled further south to Galicia.  Here they founded the semi-independent bishopric of Bretoña where they continued to speak their Brittonic Celtic language for many generations.  The Celtic Britons of Bretoña finally disappear from history in the 9th century, but their legacy lives on in the strong links in culture and traditional music which remain to this day between Galicia and the Celtic nations.

Bagpipes, called gaitas, are still widely played by traditional musicians and Celtic music is popular.  Some Galician musicians have become internationally famous in the Celtic music scene, such as Carlos Nuñez and the band Luar na Luibre 'Moon in the Pond'.

The mediaeval kingdom of Galicia was founded in the wake of the Arabic conquest of Iberia. Only the extreme north of the peninsula remained independent of the Islamic kingdom of Al Andalus.  This strip of territory remained under the control of Christian rulers who fought amongst themselves for political dominance.  For brief periods during this time Galicia established itself as an independent kingdom, and it was during one of these periods of independence that the southernmost portion of the kingdom broke away to become Portugal.  The lands that would become Galicia eventually fell under the influence of the neighbouring kingdoms of León and Castile and in time were absorbed into Spain.

From the 9th century the cult of St James the Apostle became established in Galicia, following the 'miraculous discovery' of the bones of the saint in the Galician town of Santiago de Compostela.  Santiago became a centre for pilgrimage endowed with a magnificent cathedral.  Pilgrimages to Santiago de Compostela are still popular amongst Catholics even today.  Although not the largest city in modern Galicia in terms of population, Santiago de Compostela remains the traditional capital and the seat of the Galician government.

For many centuries, Galicia was isolated from the remainder of Spain.  Land connections with the rest of Iberia relied upon dangerous mountain passes through dense forests inhabited by wolves and bears.  Journeys by sea meant voyaging along the treacherous and unpredictable coast.  For good reason sailors came to call the north coast of Galicia A Costa da Morte 'the coast of death'.

As Spain entered upon its Golden Age when the discovery of the New World allowed Spaniards to exploit the wealth of the Americas, Galicia became even more of a backwater.  Although possessing fine Atlantic ports, the country was marginalised in trade with the New World, all of which was controlled by the southern cities of Seville and Cádiz.  During this period Galego fell out of use as a written language, and the country became an impoverished province of Spain.  Galicians call this period Os séculos oscuros 'the dark centuries'.

Spanish power declined as France and England became the new colonial giants to dominate the globe.  Galicia fell even deeper into poverty and obscurity.  Emigration rates were high, tens of thousands of Galicians emigrated to the Spanish colonies in the same way that Scots and Irish migrated to British colonies.  Just like Ireland and the Scottish Highlands, during the 19th century Galicia was struck by a series of severe famines which caused untold thousands to cross the oceans in search of a better life.  Cuba and Argentina were favourite destinations for the Galician exiles.  Cuba's Fidel Castro bears a typically Galician surname.

During the 19th century the currents of European liberalism shook the creaking Spanish state to its foundations.  With the weakening of control from Madrid came a resurgence in regional sentiments in the diverse provinces of Spain.  In Galicia this took the form of the Galicianism movement, a term which was coined by members of As Irmandades da Fala 'the Brotherhoods of the Speech'.  The Irmandades were literary clubs and societies which began to spring up in the larger towns and cities of Galicia with the intention of restoring Galego to its former status as a language of serious writing and literature.  The language organisations received support from the left wing political parties and the federalists who dominated the regionalist party O Partido Galeguista 'the Galicianist Party'.

With the fall of the Spanish monarchy and the establishing of the Second Spanish Republic in 1931, the regionalist aspirations of the Partido Galeguista were met when the new republic announced it would support the creation of an autonomous regional government in Galicia.  This culminated in the overwhelming approval in a popular referendum of the 1936 Galician Statute of Autonomy, which stated in its preamble that Galicia was a free state within the Spanish federal republic.

But it was not to last.  The 1936 statute was never put into effect.  Tensions were rising in Spain as the republicans and their allies faced off against their traditional opponents in the landed aristocracy, the army and the church.  Within weeks of the referendum full scale civil war broke out as the reactionary generals who headed the Spanish army launched their self-described holy crusade to rid Spain of leftists and separatists.  The opponents of democracy were led by one General Francisco Franco, himself born into a military family in the Galician town of Ferrol, close to the important naval base in the city of A Coruña.  Galicia was one of the first parts of Spain to fall to his forces.

During Franco's dictatorship, any expression of regional or non-Spanish national sentiment was banned.  Central control from Madrid was strictly enforced.  Even so, small groups of activists and intellectuals kept the dream of a Galician parliament and a Galician nation alive.

The economy slowly began to modernise, although Galicia continued in its traditional role as an exporter of raw materials and people to the rest of Spain.  Hydroelectric power plants were constructed in Galicia in the 1960s and 70s, wreaking havoc on the natural ecology, but creating opportunities for European manufacturers to establish themselves in the country.  However, the economy remains based largely in agriculture and fisheries.   By far the largest segment of the Spanish fishing fleet is based in Galicia.  Proportionately, fisheries occupy a much larger segment of the Galician economy than the Scottish economy, given the massive Spanish appetite for seafood.

With the death of Franco and the restoration of democracy to Spain, one of the most pressing issues was the demand of various parts of the country for autonomy.  The new Spanish constitution attempted to address these needs in part by acknowledging that the Galicians, along with the Basques and the Catalans, are 'historic nationalities' within the Spanish state, and as such had a right to the recognition of their traditional languages and culture.  The new constitution allowed for the creation of a Galician parliament and the recognition of the Galego language as an official language of Galicia.

However the framers of the new constitution also needed to ensure that Franco's generals remained in their barracks, and so the constitution also included the statement that Spain was one indivisible nation.  The Galicians are all too aware that they lack the legal right to self-determination and in this respect look enviously to Scotland, whose constitutional status is very different.

The main Galician nationalist party is the Bloque Nacionalista Galego (BNG) an alliance of left wing, ecological and other groups.  The BNG does not officially support independence although many of its members are strongly sympathetic to the idea, but rather is in favour of maximising the political powers and control which rest with the Galician parliament.

In large part this stance is a pragmatic reflection of the reality that Galician nationalism is weaker as a political force than its equivalents in the Basque Country or Catalunya.  The BNG typically receives around 20% of votes cast in elections in Galicia.  The party achieved its best ever result in the elections to the Galician Parliament in 1997 when it obtained almost 25% of the votes cast.  However, Galicia is an electoral stronghold of the Spanish Partido Popular, who can be thought of as roughly equivalent to the British Conservatives in politics and in their attitude the unity of the state.  Following the elections of 2009, the Partido Popular made up the largest bloc in the Galician parliament with 38 deputies out of a total of 75.  The second largest bloc is formed by the Spanish socialists with 25 deputies (roughly equivalent to the British Labour party).  The remaining 12 deputies are representatives of the BNG.

A number of smaller nationalist parties are not members of the BNG alliance and do officially support independence.  Some of these parties, such the centrist nationalist party Terra Galega 'Galician Land', have local councillors but none have parliamentary deputies either in the Galician Parliament or the Spanish Cortes.

It is unlikely that Galicia will become independent any time soon.  Popular demand for independence is lower than in the Basque Country, Catalunya, or Scotland, and most people appear contented to retain ties with Spain.  Even so, the Galician identity is strong and vital, and firmly based in the Galician view of themselves as Atlantic Celts like their Irish and Scottish cousins.  Although the Galicians are on the whole willing to remain a part of Spain, they are also determined to remain distinctly and proudly Galego.

For information and news about Galicia and other stateless nations in Europe and beyond, visit the Nationalia website.

Never too late to find THE WAY by Martin Sheen

Great story, fantastic photography, wonderful music.... and a Way to walk to Santiago de Compostela, "O CAMIÑO DE SANTIAGO"
 


More information about "The Way of St. James" : 


GALICIAN LITERATURE DAY / DIA DAS LETRAS GALEGAS

17th of May 2013 - Galician Literatura Day . Demonstration in Compostela.

Video taken from : O blogue do Carlos Callón : "This Country is not defeated".

Carlos Callón is chairman of the "Committee for Linguistic Normalisation de Galicia" who promulgates the use, the defense and the existence of our language and of culture, threatened by PP centrist policies.

Mesa pola Normalización Lingüítisca
17 de Maio 2013 - Dia das Letras Galegas. Manifestación en Compostela. Video
recollido e publicado dende O blogue do Carlos Callón: Este pobo non está derrotado, que xa sabedes quen é, ou non? Vaia dende aquí a miña admiración e a miña solidariedade con @carloscallon 
 
O blogue do Carlos Callón: Este pobo non está derrotado

LIBRO RECOMENDADO // RECOMMENDED BOOK


GUT & PSYCOLOGY SYMDROME BY Dr. Natashe Cambell-Mc Bride

A very interesting book about nutrition, natural treatments , digestive system and psychology syndrome. One of the best books to be recommended on this materia:


 
 
 
 
 
 
 
SINDROME DO INSTESTINO E A PSICOLOXÍA GASP (en español)
 
Un libro moi interesante sobre nutrición, tratamentos naturais, sistema dixestivo e síndromes psicolóxicos. Un dos mellores libros para recomendar sobre esta materia.
 
 
 
 
 
 
 

martes, 21 de maio de 2013

SALVEMOS CABANA #salvemosGaliza // LET´S SAVE CABANA LET´S SAVE GALIZA

Video da campaña para a defensa ecolóxica e medioambiental da Galiza e contra a megaminería contaminante.

Video Campaign for the defence of the ecology and environment of Galiza and against the contaminating mega-mining.

Mais información sobre isto:
More information about it:

Plataforma pola defensa de Corcoesto e Bergantiños

@salvemoscabana

Asina a petición
Sign the petition

CHANGE.ORG #salvemosgalicia

Manifestación en Compostela o 2 de Maio. Mais información:
Demonstration in Compostela the 2n of May. More information in: http://www.mineriagalicia.org/
A SABEDORIA DO NATURAL E O NOSO ESTADO DE BENESTAR


Cando o equilibrio natural se ve comprometido buscamos solucións de forma instintiva. Ninguén gosta de sentirse mal, tanto física como emocional ou mentalmente. Ter saúde significa ter equilibrio e benestar. De feito, ter saúde é o verdadeiro estado de benestar.

O instinto de supervivencia é innato nos seres vivos, ao igual que a busca da sanación; ben é certo que hai entornos e hábitos que son mais doados que outros para atopar ese balance,  ao igual que hai patoloxías mais habituais que outras dependendo de onde vivas ou te relaciones. Actualmente nos invaden as  enfermidades emocionais  e psicosomáticas para  delicia e beneficio económico das compañías farmacéuticas.   

No ano 92  escoitaba en voz dun médico cubano como a grande comunidade china que viviu en Cuba instalara na illa a  sabedoría ancestral da súa medicina; o mesmo fixo a comunidade árabe e tamén os herdeiros da cultura africana que mantiñan a súa conexión coa natureza, e os remedios herbais entremezclados con ritos de relixións animistas. O “yerbero” era a persoa encargada de abastecer as peticións para cada caso e ninguén dubidaba do seu coñecemento. Estas opción “alternativas” eran aceptadas, integradas e respetadas polos organismos oficiais da saúde.
 
Non hai moito, un amigo arxentino contábame  como na súa terra vivía una señora que diagnosticaba mediante a observación da cor dos ouriños  a trasluz e como era recoñecida polos médicos que recorrían a ela en casos rebeldes onde o diagnóstico non estaba claro despois das probas correspondentes.  
 
Hai uns meses, camiñando polas montañas de Escócia, explicábanme das propiedades do sphagnun (herba da montaña ou musgo da turbera) que foi utilizado durante a 1ª Grande Guerra para cauterizar as feridas e parar as hemorraxias.

Pero non temos que irmos moi lonxe para coñecer que é e cómo funciona a  medicina natural. Aquí, na nosa casa, nesta Galiza tan fermosa e chea de historias de menciñeiras, parteiras e meigas,  de seguro lembraredes que non hai moitos anos, as nosas nais e avoas parecían ter a receita perfecta para cada unha das doenzas que ían aparecendo ao longo dos anos de infancia, adolescencia, madurez e vellez.

Quén non coñece a infusión de manzanilla para as dores de estómago, a  tila como sedante para os nervios ou casos de insomnio, as sopas con avea e levadura de cervexa para a recuperación da perda de sangue das recen paridas ou os anises para axudar a subir o leite e axudar nos cólicos.  Ao mellor tampouco vos soan raros algúns remedios como as fregas e os caldos de ortigas para as gripes e os eccemas, ou as  inhalacións de eucalipto para os catarros ou sinusites,  emplastos de nogueira para as hemorroides ou de pataca crúa en caso da inflamación de próstata, ou cravo para as infeccións e as dores dentais...

Tratando de facer unha relación de remedios populares (que non de supersticións)   a listaxe parece non ter fin; elas (e eles) parecían sábelo case todo, e en verdade así mesmiño era;  o coñecemento popular,  froito da ancestral observación e experiencia, se viña transmitindo  oralmente dunha xeración a outra en todas as culturas coñecidas, e chegaba a nós  de xeito natural e fluído, axudándonos a acadar o benestar.

Todo o mundo coñece o ben facer d@s compañedor@s e dos seus marabillosos emplastos herbais. Ou as propiedades terapéuticas dos lodos (ricos en silicio, principalmente).

E qué dicir das propiedades dos balnearios: os baños termais, os baños de asento, os maniluvios e pediluvios; qué palabras mais raras, verdade? De seguro que pensades que é algo moderno cando lle dicimos “spa”.... moderno.... que llo digan aos romanos, aos turcos, aos gregos...
 
 

Antano o contacto coa natureza era moito mais forte que o que temos agora e os estímulos artificiais non nos afogaban tanto; as prioridades foron cambiando, de igual xeito que o noso entorno e o noso xeito de relacionarnos, e a medida que isto acontecía, acabouse o escoitar aos nosos instintos primitivos con total atención a as cousas que tiñamos tan a man, perdendo así parte desa sabedoría popular e por ende as riquezas da observación e o  respeto mais fundamental por nós mesmos.

Todos teredes escoitado sobre a existencia das terapias orientais: acupuntura, moxibustión, yoga, tai-chi,  meditación, reiki, shiatsu...
 
 Non vos soarán estranas algunhas expresións que amosan un estado de ánimo ou unha patoloxía. A que coñecedes o “verde de envexa” “roxo de cólera”,? A observación das cores e o seu efecto terapéutico é unha constante dende hai milenios. Os exipcios, por exemplo, xa falaban do poder antiséptico que tiña a cor azul... os chineses outorgan a cada órgano diana ademais dunha cor, un sabor, unha estación do ano e un humor (ira, medo, preocupación...), e abofé que estarían moi de acordo có tan benquerido Sampedro cando dicía que a forza destrutiva mais poderosa é o medo.

Evidentemente a ningún médico se lle ocorrerá dicir que isto non ten fundamento. Múltiples investigacións científicas avalan a meirande parte destas terapias ou descubriron e recoñecen os principios activos dos que xorden moitas das medicinas que se consumen.
 Hai anos que o Dalai Lama é o impulsor e promotor duns importantes  Congresos de Investigación Científica sobre os beneficios neurolóxicos da meditación, participando neles os mais prestixiosos investigadores, cirurxiáns e neurólogos, xunto con teólogos, filósofos ou estudosos das artes orientais.

Cada pobo, cada cultura ten os seus propios remedios;  mais o que realmente temos que preguntarnos é o porqué nalgúns países eses remedios naturais ou alternativos (fitoterapia, cromoterapia, acupuntura, reiki, sales de Shüesller, homeopatía, flores de Bach...) están recoñecidos e admitidos no sistema sanitario e o propio doente pode elixir a  qué tipo de terapia quere e ter acceso, e porqué noutros países nin sequera se nos recoñece o dereito a existir.

No caso de Galiza, ao contrario do que pasa en Catalunya, non existe nin tan sequera unha norma que dea cobertura ás medicinas naturais, que regule os estudos destas terapias evitando deste xeito as tan temidas presenzas de intrusos e estafadores. Me consta que moitos terapeutas da chamada “medicina holística” gastamos moito interés, tempo, cartos e recursos en formarnos sen ánimo de ser intrusos de nada, senón coa esperanza de sermos recoñecidos ou ao menos respetados de igual maneira que nós respetamos aos profesionais alopáticos e cumplir a nosa función na sociedade.

Eu persoalmente coñecín o reiki hai xa 15 anos e podo dar fe de que é unha terapia complementaria estupenda, que non ten contraindicacións,  e que como complemento á outras terapias ben alopáticas, ben holíticas, ten uns resultados fabulosos.
 

No resto do estado español, o reiki, terapia recoñecida pola OMS (Organización Mundial da Saúde), é xa aplicada dende hai moitos anos en centros sanitarios e hospitalarios públicos e moitos profesionais da saúde a reclaman e a recoñecen os seus efectos positivos. Comezouse aplicando en casos de oncoloxía e doentes transplantados e dos resultados poden dar fe tanto os profesionais que o viviron coma os receptores de tal terapia.

En Catalunya, en Euskal Herria, en Madrid, en Andalucía, existen grupos de voluntariado que ofrecen sesións de reiki en centros de saúde. Moi poucos de vos sabedes que as Federacións esixen ter asumidos códigos deontolóxicos que recollen as normas de non intrusión e respeto  á clase médica entre outras cousas.

Unha regulación sería de moita axuda tamén para non se  tomar tan a lixeira a medicina natural á que moitos acoden coa errónea premisa de que non fai dano. Os que  coñecemos e estudamos durante non poucos anos as propiedades das plantas ou terapias alternativas,  temos que saber cales son as doses, en qué casos se deben pautar e as contraindicacións ou a toxicidade das mesmas, e temos igual problema que moitos profesionais convencionais que se desesperan ante os efectos tanto da mala praxe coma ante a endémica  tendencia á automedicación. Imprescindible pois lembrar que dereitos e deberes, responsabilidade e ética deben ser asumidos totalmente.

A medicina natural, as medicinas alternativas son tan serias como a medicina tradicional occidental, e merecen a consideración, integración e cobertura legal. Os que optamos por estas opcións temos conciencia suficiente como para exercer seriamente. Se conseguiramos este recoñecemento de xeito oficial os cidadáns estarían moito mais protexidos dos chamados neglixentes, intrusos ou estafadores, e estou segura que poderiamos mellorar moito a atención e cobertura sanitaria.

Un último apuntamento:  ben sexa a nosa elección a vía da medicina tradicional ou a da holística, debemos lembrar que estes son vehículos para restaurar o equilibrio biolóxico, debemos ter presente a necesidade de sermos responsables das nosas accións, observarnos a nós mesmos e rectificar aquelas actitudes e hábitos que nos desbaratan tal benestar é unha obriga a asumir por cada un de nós. A medicina preventiva empeza por coñecernos, observarnos e rectificar o que nos é prexudicial, non o esquezades, os médicos ou os terapeutas non facemos milagres, aínda que ás veces o pareza.

luns, 20 de maio de 2013

VISITING GALIZA? VISITANDO GALIZA? (PART 1)Hi! If you are thinking about visiting Galiza, maybe you'd need to know a few of things about us.


We have Celtic roots:
We speak Galician (something similar to Portuguese) and we don´t like bulls (so... not ole ole, please!).

Although we don´t have any Highland Cow, we are very proud of our wonderful "Rubia Galega":


How beautiful she is!
For more information:

Galician Blonde

You also can see this wee video:
About Galician, there are lots of Scottish people who speak our Language, and we are so grateful! ; my husband Douglas is one of them and wrote this book thinking about how to help you (people who speak English) during your trip:
You can get it in Santiago de Compostela:

Garum Bistro

Casa das Crechas

Libraria Couceiro

Or contacting by a email to : tradougcions@hotmail.com


And here is the Compostela's Tourist Office: http://www.santiagoturismo.com/
I know your wonderful hymn is "Flower of Scotland" and how important is "The Declaration of Abroath"And to us, our hymn is also very important: Os Pinos (written by Eduardo Pondal and music by Pascual Veiga)
We love parties, eating, singing, dancing and, of course, playing the Pipes!
Galiza is land of witches... oh, yes, there are lots everywhere!

What do you think about that? Are you afraid? Nooooo, sure you are not! Do you or dont you believe in "Meigas"? ... as we say "habelas hainas" (Maybe they do, maybe they don't - but just in case!. They are wise women, symbol of the feminine power of our ancestors and they won't hurt you unless you do them wrong! 
We like keeping our celtic and ancestral rituals like "Middle Summer Night" or "Samain"...This video belongs to San Pedro neighbourhood and the busiest party in Compostela

Of course you'll remember this:
Now, try this:

(TO BE CONTINUED)Conferencia sobre a saúde e o cancro / Conference about health and cancer : Dr. Alberto Martí Bosch (in Spanish)

Unha explicación moi sinxela de cómo funciona o organismo, de porqué empeza a fallar e cómo podemos coidalo de xeito natural.

A simple way to explain how our body works,  why it begins to fail, and how we can take care of naturally

domingo, 19 de maio de 2013

The Ancient Order of Moridura / A Antiga Orde de Moridura - Peter CurranTwitterland é un mundo moi curioso. Hai moita diversidade, e polo tanto, tamén moita basura;  mais se buscas intereses comúns poderas atopar xente moi interesante.
No medio de todo e buscando por conexións con Escócia coñecin a Peter Curran (@moridura) e a miña curiosidade fixo que me enterase do seu fantástico blog e tamén a súa novela “The Ancient Order of Moridura”.

 Peter Curran, un home moi interesante (vos recomendo que botedes unha visual ao seu blog http://moridura.blogspot.com.es/ ) naceu en Glasgow e agora vive pretiño de Edinburgo. Está moi implicado co seu país e coa campaña do YES pola Independencia de Escócia, e tamén é músico e toca o clarinete ( coma o meu tío Ricardo!) e ainda non lle sentin a voz, estou segura de que mantén ese acento Glaswedgian que tanto me gusta. Ogallá poida coñecelo persoalmente algún día.

Estiven lendo este libro con atención. Normalmente non gosto da novela porque o meu cerebro prefire temática mais específica, pero teño que recoñecer que este libro, que transcorre por terras de Extremadura, foi unha enorme aprendizaxe para min.

Primeiro, porque o meu “para nada” perfecto inglés, ven de sofrer algunha estrana transformación durante a lectura; segundo, porque fun transportada de sorpresa en sorpresa flotando entre continuas referencias á historia española, relixión, a normal vida social, jazz, ditos escoceses, datos científicos… e iso fai este libro perfecto para ser totalmente recomendable.

Rin a cachón có tan típico comportamento escocés, ese tipo de comportamento que tan ben coñezo porque vivo cada dia en contacto con el, na presencia do meu adorable marido Douglas.

Os escoceses: ese maravilloso pobo que ten un tal especial poder que consiguen mezclarse e sentirse como os nativos onde queira que se atopen. Xamais te aburrirías con eles... Xa o dixen en mais ocasións, pero non me cansarei de repetir que non son obxectiva neste ponto.

Bon, podería darvos mais datos, mais prefiro recomendarvos esta lectura e agradecer unha vez mais ao meu twitter-amigo Peter Curran o tan ben grato tempo que pasei lendo “The Ancient Order of Moridura” 
Twitterland is a very curious world. You can find lot of diversity, there is a lot of rubbish, but if you look for common connections you will certainly find some very interesting twitters.

In the middle of this world and looking for Scottish connections, I met Peter Curran (@moridura) and my curiosity made me find his fantastic blog and learn about his novel “The Ancient Order of Moridura”. 
 
Peter Curran is a very interesting man and I recommend that you have a look at his book and also his blog ( http://moridura.blogspot.com). He was born in Glasgow but is now living near Edinburgh, he is very involved with his country Scotland and with YES for Independence and he also plays clarinet (like my uncle Ricardo!) and despite me not knowing him personally, I’m sure that he keeps the Glasgwegian accent that I like so much. I look forward to meeting him personally, one day.

I’ve being reading his book with attention. I don’t usually like novels because my practical brain prefers more specific themes, but I have to say that this book, which takes place in the lands of Extremadura, was a huge education to me.

First of all because my “not-at-all” perfect English does suffer from some wee transformations during the reading; second, because I’ve being transported from surprise to surprise floating between continued references about Spanish history, religion, normal social life, jazz, Scottish sayings, scientists dates, … and that makes this book a wonderful read to be recommended.

I’ve being laughing a lot with the so typical Scottish behavior, that kind of behavior that I know so very well because I live with it every day in the presence of my lovely husband Douglas.

The Scots, these wonderful people with such a special power to mix and feel like the natives wherever they are… you’d never get bored with them. I’ve said it before and will never tire of saying that I’m not very objective on this.

Well, I could tell you more but I prefer to recommend this book and thank again my twitter-friend Peter Curran for such a wonderful time I had reading “The Ancient Order of Moridura”


LIBRO RECOMENDADO // RECOMMENDED BOOK


A memoria histórica é tan importante que o mesmo vos gostaría ler este libro para refrescar a mente. Sobre a realidade da pre-guerra Civil
 
El laberinto español de Gerald Brenan

http://www.cgtbarcelona.org/teatres/carpeta/brenan.pdfThe historical memory is so important than you probably would like to check this book and refresh your memory about the Spanish Civil War. 

The Spanish Labyrinth by Gerald Brenan

http://archive.org/details/spanishlabyrinth001334mbp


O INIMIGO COMÚN // THE COMMON ENEMY

O INIMIGO COMÚN


A historia debería ser unha boa lección para aprender e rectificar os nosos erros, mais o home é o único animal que repite os mesmos erros unha vez e outra.

Estamos a ver coma agora a historia se repite coma si dun terrible pesadelo se tratase.

Front National en Francia, Amanecer Dourado en Grecia, UKIP en Reino Unido... Italia... España, meu deus... España... Desgraciadamente España é o mellor pupilo da clase e posúe varios partidos competindo uns con outros (PP, UPD...) e xa temos de volta o Nacional-Catolicismo da era Franquista con discursos e políticas populistas e por suposto cunha clara estrategia de provocación e criminalización de todo aquel opoñente que defenda o verdadeiro estado de benestar. Xa sabedes do que estou a falar.

Tod@s deberamos ser cautelosos e pensar cómo podemos neutralizar este tipo de provocacións que teñen o único obxectivo de causar confusión e malentendidos entre @s cidadadans. Cada un de nós debe asumir a responsabilidade desto. Cada un de nós debera reflexionar sobre o tipo de sociedade que desexa e facer algo ao respecto.

Qué clase de sociedade queres? Pensa niso. Eu teño claro que o meu internacionalismo confronta o fexismo e o racismo,  e que é tempo para actuar todos xuntos e plantarlle cara a estes inhumáns movementos que afunden aos seres humáns ao nivel mais baixo posible.

Cada pais, cada cultura merece total respeto, e aprendemos os uns dos outros, mais o centralismo é hoxe a soa estratexia das áas Centro-Dereitistas e supón que os poderes das Autonomías tornaránse cada días mais febles. Non podemos pensar que poderemos conseguir mais competencias, non, eles non pararán as súas políticas e continuarán cortando servizos públicos e dereitos fundamentais e humáns.

A nosa única esperanza é protexer a nosa propia cultura e país con soberanía, independencia e visión Internacionalista. E o único xeito que nos permitirá renegociar e crear unha nova sociedade Europea mais xusta e igualitaria.

THE COMMON ENEMY
History should be a very good lesson for learning and rectifying our mistakes, but man is the only animal who repeats the sames mistakes again and again.


We see in front of us how history is now coming back like a very bad nightmare. The fascist movements are growing all over Europe.
Front National in France, Golden Dawn in Greece, UKIP in UK... Italy... Spain... oh dear.. Spain... sadly Spain is the best pupil in the class and has a few parties competing with each other (PP, UPD,..) and we are back to the National-Catholicism of Franco´s Era with populist policies and speeches and of course, using provocation to criminalise any of the oppositors who are reclaiming and defending the real welfare society. You can probaby imagine how that is.
We all have to be careful and think about how we can neutralise this kind of provocation whose only objective is to cause confusion and misunderstanding. Every one of us has to take responsability for this. Every one of us should wonder what kind of society we would like and to do something about it.
What kind of society would you like? Think about it. I'm pretty clear that my internationalism confronts racism and fascism and I'm sure it is time for action, all together to face up to this unhuman movement that puts human beings on the lowest level possible.
Every country, every culture deserves total respect and we learn from each other but, centralism is today the only global strategy from the centre-right wing and implies that the power of devolution or autonomies will become weaker and weaker every time. Don´t think that you'll get more competencies for your country, no, they won´t stop their policies and they will continue to cut public services and fundamental (human) rights.
Our only hope is to protect our own cultures with Independence and Internationalism.This is the only way to get full competency and will allow us to renegociate and create a new European Society that is more just and fair.