xoves, 21 de xullo de 2016

Fishing on board the Portosin Dos // Pescando a bordo do Portosín Dos #OCerco #PurseSeine #Galicia #Portosin

Thank you so much to José and Ramón Blanco and to all the crew of the Portosin Dos for sharing with us all their wisdom. We feel privileged and honoured to have been out there with all of them. We have strong reasons to support the traditional Galician purse-seine fishing sector and we wanted to show our support by learning all about it. 

Moitísimas grazas a José e Ramón Blanco e a toda a tripulación do Portosín Dos por compartiren con nós toda a súa sabidoría. Sentímonos privilexiados e honrados de termos estado aí fora con eles. Temos razóns de peso para apoiar ao tradicional sector pesqueiro do Cerco galego e quixemos amosar o noso apoio aprendendo todo sobre el.

19 de xullo de 2016 // 19th of July 2016
Ningún comentario:

Publicar un comentario