martes, 22 de agosto de 2017

Farewell dear Jon Scullard, oor Jon // Ata sempre benquerido Jon Scullard, o noso Jon #Scotland #Galiza #Brotherhood


Today we mourn the huge loss of our beloved friend Jon Scullard. A devastating loss for the Galician-Scottish brotherhood. Jon was Scottish by birth, Galician by heart. We love him. We'll miss him very much #RIP


Hoxe choramos a enorme perda do noso benquerido amigo Jon Scullard. Unha devastadora perda para a irmandade galaico-escocesa. Jon era escocés de nacemento e galego de corazón. Botarémolo moito de menos #DEP


This is one of his creations / Esta é unha das súas creazóns: And here he is working.... / E aquí está el traballando...


Jon was a genius... / Jon era un xenio...: 


And very committed to Galiza and Scotland 
E moi comprometido con Galiza e Scotland 

Ningún comentario:

Publicar un comentario