venres, 14 de outubro de 2022

Special pandemic Report by the European Court of Audit - European Parliament // Informe especial sobre la pandemia del Tribunal de Cuentas Europeo - Parlamento Europeo #Control #Transparency #PublicFunds #Audit

 
Very important session of the European Parliament where the European Court of Auditors presented the report on the management of the pandemic. The lack of transparency with the major vaccine contracts by the President of the European Commission, Ursula Von der Leyen, is denounced. In this sense, some MEPs also denounced the existence of a conflict of interest on the part of the President's family. Importantísima sesión do Parlamento Europeo onde o Tribunal de Contas Europeo presentou o informe sobre a xestión da pandemia. Denúnciase a falta de transparencia cos contratos maiores das vacinas por parte da Presidenta da Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Neste senso, tamén algúns eurodeputados denunciaron a existencia de conflicto de intereses por parte da familia da Presidenta.

Ningún comentario:

Publicar un comentario