mércores, 29 de maio de 2013

FESTIVAL OF CULTURAL AND NATURAL DIVERSITY // FESTA DA DIVERSIDADE CULTURAL E NATURAL

Our countries are beautiful and we should look after them and look after our world. It's very important to be aware of and protect our enviroments; there are ecological associations working on it everywhere and also in Galiza:

 ADEGA is the Asociation for the Ecologic Defense of Galiza. ADEGA advocates a model of ecologically sustainable development, socially just, for a model of development without environmental destruction that reduces inequalities within countries and between countries. ADEGA has lots of differents campaigns to raise awareness about the importance of our own environment.


Os nosos países son  fermosos e deberíamos ter ben coidado deles e do noso mundo. E moi importante tomar conciencia e protexer o noso entorno e neste senso, hai asociacións ecolóxicas traballando en todas partes, tamén na Galiza:

ADEGA é a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza. ADEGA defende un modelo de desenvolvemento ecolóxicamente sostible e socialmente xusto, e aposta por un modelo de desenvolvemento sen destrución medioambiental que reduce as desigualdades dentro e entre países.
ADEGA ten en marcha un montón de diferentes campañas que buscan concienciarnos de todo esto.


 More information:
 Mais información:
As part of its activities, they have a fantastic project where everyone can participate with volunteer work (for example) : A EIRA DA XOANA in Ramil (Agolada) 

 http://eiradaxoana.blogaliza.org/

A EIRA DA XOANA en Ramil (Agolada) é  parte das súas actividades; é un fantástico proxecto onde tod@s podedes colaborar de moitos xeitos...  con traballo voluntário (por exemplo)

 
Last saturday, the 25th of May, Adega celebrated in A Eira da Xoana the "Day of the Natural and Cultural Diversity"
Poetry, Music, Dancing, Photography, chats with friends from other cultures.... Here's a small sample of the activities we enjoyed that day (quality of videos and photos is not very good, sorry about that... batteries gone... it's happens sometimes...) 

O pasado sábado 25 de Maio, ADEGA celebrou na Eira da Xoana o "Dia da Diversidade Cultural e Natural".
Poesía, música, baile, fotografía, charla con amig@s doutras culturas... Aquí vos deixo unha pequena mostra das actividades que puidemos disfrutar neste día (a calidade dos videos e fotos non é moi bos, pido disculpas mais as pilas non aguantaron... as veces ocorre...) 


Presentation by Pepe Salvadores and Elvira Cienfuegos:
Presentación por Pepe Salvadores e Elvira Cienfuegos:
 
Bico da Balouta:


Photography:
Fotografía: 


More traditional music from "Ulla Shire"
Mais música tradicional dende a Comarca do Ulla

Poetry by Luz Fandiño:
Poesía de Luz Fandiño:


And poetry from Portugal:
 E poesía de Portugal:

Douglas from Scotland:
Douglas dende Escócia:
Chorus from Lugo:
Coral de Lugo: 


Once every month "A Eira da Xoana" has a day to do some voluntary work, everyone is very welcome and you can enjoy a beautiful place and wonderful people who will explain all the activities they are working on.

Come and join in! 

Unha vez cada mes "A Eira da Xoana" ten un dia de traballo comunal voluntario, se vos animades non só  seredes benvidos senón que ademais poderedes disfrutar dun maravilloso lugar e estupenda xente que vos explicarán todas as actividades nas que andan a traballar. 

Animádevos e participade! 


Thank you to ADEGA, especially to Pepe, Elvira and Marcial. Thank you for making us feel at home.

Grazas a ADEGA, especialmente a Pepe, Elvira e Marcial. Grazas por facer que nos sentíramos coma en casa.


Ningún comentario:

Publicar un comentario