sábado, 23 de abril de 2016

The latest news, views and opinions from Galicia. A new video-bulletin for my friends in #SCO #news

Well, promises are promises. From now on I'll try to publish more often a special video-bulletin to keep you,  friends in Scotland, informed about what is going on in Galicia; we'll try to analyse different issues happening here and also in Alba! Hope you like and enjoy it! You can ask questions by sending me an email or private message. Thank you very much!

Bon, promesas son promesas. Dende agora tratarei de publicar un video-boletín para manter aos amigos en Escocia informados sobre o que está a acontecer en Galicia; tratarei de analizar diferentes asuntos de actualidade aquí e tamén en Alba. Espero que vos guste e o disfrutedes. Podedes mandar as vosas preguntas mandándome unha mensaxe privada. Moitas grazas.

Ningún comentario:

Publicar un comentario