martes, 26 de xuño de 2018

MINA TOURO-O PINO : Joint press release - Comunicado de Prensa conxunto - Comunicado de prensa conjunto #Mining #Touro #OPino #Galicia #AtalayaMining #Santander #Andalucia

Spanish campaigners to attend Atalaya Mining’s AGM on 27 June for first time London-listed mining company prepares to open old mines in Galicia and Santander and fails to act on imminent dam failure in Andalucía. 


Membros de organizacións contrarias ás minas de Atalaya Mining en España participan o 27 de xuño por primeira vez na súa Xunta de Accionistas. A empresa listada na bolsa de Londres planifica a reapertura de antigas minas en Galicia e Santander e omite actuación en rotura inminente de presa en Andalucía. 

Miembros de organizaciones contrarias a las minas de Atalaya Mining en España participan el 27 Junio por primera vez en su Junta de Accionistas. La empresa listada en la bolsa de Londres planifica reapertura de antiguas minas en Galicia y Santander y omite actuación en rotura inminente de presa en Andalucía.
Ningún comentario:

Publicar un comentario