xoves, 2 de decembro de 2021

. @EP_Petitions hearing: "Environmental and social impacts of mining activity in the EU" // Parlamento Europeo : Impactos medioambientais e sociais da minería na UE #MinaTouroOPino #SanFix #Ecoloxía

  

 

Ningún comentario:

Publicar un comentario