venres, 18 de outubro de 2013

SPANISH MEDIA: ARTICLE PUBLISHED TODAY #INDYREF #SCOTLAND #SNP // PRENSA ESPAÑOLA: ARTIGO PUBLICADO HOXE

Article published today in "El Mundo" :SNP National Conference and Scottish independence.

Artigo publicado hoxe por "El Mundo" : sobre o Congreso Nacional do SNP e a Independencia de EscociaHEADLINES:
TITULARES:

"Our economic viability is undeniable"
The independentist "premier" facing the might of Scotland with the British "crisis"
Salmond accuses Cameron of using the "fear factor" and challenges him to a debate

"A nosa viabilidade económica é innegable"
O "Premier" independentista enfrenta o poderío de Escócia coa "crise" británica
Salmond acusa a Cameron de usar o "factor medo" e o reta a celebrar un debate


 
 
HEADLINES :
TITULARES:
 
 The "price" of separation: the initial debt would be 180,000 million of euros
 
O "prezo" da separación: a débeda inicial escocesa sería de 180.000 millóns de euros

 
Curiously  El Mundo says that Nicola Sturgeon's "The true Scottish Iron Lady "  (She is much much much better than an Iron Lady... fortunately!)
 
Curiosamente  El Mundo di que Nicola Sturgeon é a  "verdadeira Dama de Ferro escocesa" (Ela é moito moito moito mellor que unha Dama de Ferro... afortunadamente!)
 
 

Ningún comentario:

Publicar un comentario