domingo, 8 de febreiro de 2015

Queremos galego // We want Galego #queremosgalego #rights #languages #CelticNations #Galiza

There are more than 3 million people in Galicia and we have our own culture and our own language. There does exist a minimum old Law of normalitation that should be enough to protect our right to speak, write, sing, fall in love and live in Galician, but sadly, the continuous conservative Governments (Autonomic and Central) break the law with disrespectful policies and behaviour so our rights are less and less and the situation of Galician is getting worse and worse. Apparently it is more important to speak English in our country than our mother tongue. I like speaking English (or other languages), but I love speaking my beautiful mother tongue and I want the new Galician generations to learn, speak, write and live in our own language too.


Somos mais de 3 millóns de Galeg@s coa nosa propia cultura e a nosa linguaxe. Existe unha Lei de normalización lingüística de mínimos que debería ser suficiente para protexer o noso dereito de falar, escr, cantar, namorar e vivir en Galego, mais tristemente os continuos gobernos conservadores violan esta lei on políticas e actitudes irrespetuosas, polo que os nosos dereitos cada día van a menos e a situación do Galego vai de mal en pior. Aparentemente é mais importante falar inglés no noso país que a nosa lingua nai. Góstame falar inglés (e outras linguas) , mais AMO falar a miña fermosa lingua nai e quero que as xeracións vindeiras de Galiza aprendan, falen, escriban e vivan na nosa lingua tamén.Here you have some videos and pictures from this great march in Compostela. Enjoy!
Aquí tedes uns videos e fotos desta grande manifestación en Compostela. Disfrutádeas!
 
  
Ningún comentario:

Publicar un comentario