martes, 25 de agosto de 2015

As vellas mentiras ainda son mentiras // Old lies are still lies #EICC #NickRobinson #BBC #BBCbias


Nestes días, unha vez mais, o polémico debate sobre o sesgo informativo da BBC volve a deixar noticias como as dos links que comparto a continuación. 


 These days, once again, the polemic debate over BBC bias is making  news again like in the links that I have shared below. 
 
http://www.theguardian.com/politics/2015/aug/24/a-disgrace-bbc-condemned-by-alex-salmond-for-referendum-coverage
http://www.theguardian.com/media/2015/aug/24/bbcs-nick-robinson-heats-up-row-with-snps-alex-salmond
http://www.scotsman.com/what-s-on/tv-radio/alex-salmond-s-bbc-spat-called-bizarre-and-weird-1-3867724 


Polo papel que me tocou vivir durante #indyref, podo dar fe da indignante e insultante manipulación da BBC (e da prensa tradicional en xeral); este sesgo existiu contra Yes Scotland e contra Alex  Salmond e o SNP especialmente, e continúia existindo contra todo o que signifique unha alternativa as demenciais e anti-sociais políticas neo-liberais. Due to the role that I played during  #indyref, I can attest to the outrageous and abusive manipulation of the BBC (and the mainstream media in general); this bias existed against Yes Scotland and especially against Alex Salmond and the SNP, and continues to exist against everything that means an alternative to the demential and antisocial neo-liberal policies.

 

Vexo que un xornalista profesional como Nick Robinson tenta de novo presentarse a el mesmo e a BBC como víctimas, cando foi cazado in situ mentindo e manipulando unha información clave no debate sobre independencia durante unha rolda de prensa internaciónal. É de traca.

 I see that a professional journalist like Nick Robinson once again tries to present himself and the BBC as victims, when he was caught in situ lying and manipulating key information in the debate over independence during an international press conference. This is absolutely disgraceful.
 E se iso non fose pouco, Nick Robinson comparou tamén ás  mais de 4000 persoas que se manifestaron fronte o cuartel da BBC cóa situación dos xornalistas de Rusia.  (Por certo, durante a súa propia cobertura informativa en 2014 eran apenas uns 1000 manifestantes). 

As if this were not bad enough, Nick Robinson also compared more than 4,000 people rallied in front of the BBC headquarters to the situation of journalists in Russia (by the way, he say that now but by their own coverage in 2014 there were only about 1000 demonstrators).

E por iso que a grabación e videos que fixemos varios dos que alí estivemos, andan de novo estes días nas redes como proba inequívoca da #BBCbias contra Salmond. Eu estiven alí tamén, facendo a cobertura para Sermos Galiza, eu sei exactamente o que escoitei, sei exactamente o que vin, e hai moitos detalles que non esquecerei dese día, de entre eles:

And this is the reason why the audio recording and video made by those who were there, is going viral again these days on the networks as unequivocal proof of #BBCbias against Salmond. I was there too, doing the coverage for "Sermos Galicia", I know exactly what I heard, I know exactly what I saw, and there are many details that I won’t forget about that day, among them:


 1.- Que en varias ocasións (3 en concreto) convidáronnos a movernos de sitio  porque pensaron que éramos convidados e que non estábamos cubrindo a rolda de prensa (puxémonos xusto en primeira liña diante dos oradores) pero sospeito que tamén porque o propio Nick quería estar sentado alí. 


1. That on several occasions (3 precisely) someone invited us (Douglas and I) to move from our place because they thought we were guests or that we weren't doing any press coverage (we were in the first row just in front of the speakers), but I also suspect that it was because Nick himself wanted that place.

2.- Que o daquela First Minister, Alex Salmond, concedeume a primeira pregunta, cousa que agradezo enormemente porque era de grande importancia aclarar cal sería a situación dos nosos mariñeiros no caso dun voto favorable á independencia de Escocia. (Alex Salmond contestou absolutamente a TODAS as interesantísimas preguntas que fixeron os xornalistas internacionais).

 2. That the First Minister at that moment, Alex Salmond, allowed me to ask the first question for which I was enormously  grateful because it was very important for Galicia to clarify what the situation would be for our fishermen in case of a favorable vote to Scottish independence. (Alex Salmond answered absolutely all the very interesting questions made by all the international media).

 3.- A mala educación e a falta de respecto de Nick Robinson durante a rolda de prensa, interrumpindo constantemente mesmo cando xa Alex Salmond respostara con creces a súa repetidísima pregunta, e a indignante e evidentísima manipulación na cobertura informativa que vin na BBC que me deixou coa boa aberta. Non podía dar crédito do que estaba a ver e a escoitar.

3. The very rude and disrespectful behaviour of Nick Robinson during the press conference, constantly interrupting even when Alex Salmond had answered his repeated question and the outrageous and very obvious manipulation that I saw later on the BBC left me with my mouth wide open. I could not believe what I was seeing and hearing.4.- Un detalle final - ao inicio da resposta inicial de Alex Salmond, podedes escoitar un aplauso aparentemente sin razón - esa foi a reacción de alguén que dende a audiencia respostando á pregunta de Nick Robinson "Por que debemos crer o que nos di vostede... un político?", berrou un "e por que deberia calquera crer á BBC?"

4. One final detail – at the start of Alex Salmond’s intial response you can hear some applause for no obvious reason – this was in reaction to someone in the audience’s response to Nick Robinson’s jibe “Why should we believe you … “ who had cried “And why should anyone believe the BBC?”!


No seu momento compartín neste blog a miña cobertura desta rolda de prensa e do que pasou despois
At the time I shared in this blog coverage of the press conference and what happened next


International Press Conference in Edinburgh on the 11th Sept 2014 at EICC (full audio / audio completo) #indyref #Scotland  


Video re-editado polo meu querido amigo Peter Curran quen tamén estaba presente en Edimburgo durante esta rolda de prensa internacional e que tamén ten a súa visión dos feitos.

Video re-edited by my dear friend Peter Curran who was also present during the Edinburgh international press and also has his own view of the facts


http://moriduraalt.blogspot.co.uk/ 

Descoñezo as razóns polas que Nick Robinson abriu de novo este debate mais imaxino que o seu novo libro ten moito que ver, pero se Nick puxese a funcionar a súa intelixencia, asumiría que se lle pillou coas máns na masa e que actuou moi innoblemente. Rectificar é de sabios.I do not know why Nick Robinson reopened this debate but I imagine that his new book has much to do with it. If Nick put his intelligence in operation, he would accept that he was caught red-handed, and acted disgracefully. Rectification is wisdom.E por certo, aproveito para deixarvos aquí unha mostra das maravillosas análises do Profesor Robertson e recomendarvos o libro de G.A Ponsonby  "London Calling" onde expón o vergonzoso comportamento informativo da BBC.And by the way, I take the opportunity to leave you a sample of the wonderful analysis of Professor Robertson and to recommend G.A. Ponsonby's book "London Calling" which exposes the shameful behavior of the BBC news.Ningún comentario:

Publicar un comentario