luns, 13 de novembro de 2023

GAZA: Invocando a Convención sobre Xenocidio // Invocando la Convención sobre Genocidio // Activating the Genocide Convention via Craig Murray #HHRR #StopPalestineGenocide

Comparto con vós este artigo que fala da necesidade urxente de presionar para que as Nacións adheridas á Convención sobre Xenocidio pasen á acción XA


Comparto con vosotros este artículo que habla de la necesidad urgente de presionar para que las Naciones adheridas a la Convención sobre Genocidio pasen a la acción YA 


TEXTO ORIGINAL //TEXTO ORIXINAL : CRAIG MURRAY, Ex-embaixador británico 

 https://www.craigmurray.org.uk/archives/2023/11/activating-the-genocide-convention/

Activación da Convención sobre o xenocidio15

Hai 149 estados partes na Convención do xenocidio . Cada un deles ten dereito a denunciar o xenocidio en curso en Gaza e denuncialo ás Nacións Unidas. No caso de que outro estado parte dispute a afirmación de xenocidio -e Israel, os Estados Unidos e o Reino Unido son todos estados parte-, entón a Corte Internacional de Xustiza está obrigada a xulgar sobre "a responsabilidade dun Estado polo xenocidio".

Estes son os artigos relevantes da convención de xenocidio:

Artigo VIII
Calquera Parte Contratante poderá esixir aos órganos competentes das Nacións Unidas que adopten as medidas que consideren oportunas, en virtude da Carta das Nacións Unidas, para previr e reprimir os actos de xenocidio ou calquera dos outros actos enumerados no artigo III.
 
Artigo IX
As controversias entre as Partes Contratantes relativas á interpretación, aplicación ou cumprimento da presente Convención, incluídas as relativas á responsabilidade dun Estado por xenocidio ou por calquera dos outros actos enumerados no artigo III, serán sometidas á Corte Internacional. de Xustiza a petición de calquera das partes no litixio.

Teña en conta que aquí "partes na disputa" significa os estados que disputan os feitos do xenocidio, non as partes do xenocidio/conflito. Calquera Estado parte pode invocar a Convención.

Non hai dúbida de que as accións de Israel equivalen a xenocidio. Así o dixeron numerosos expertos en dereito internacional a intención xenocida foi expresada directamente por numerosos ministros, xenerais e funcionarios públicos israelís.

Esta é a definición de xenocidio no dereito internacional, da Convención sobre o xenocidio:

Artigo II
Na presente Convención, xenocidio significa calquera dos seguintes actos cometidos coa intención de destruír, total ou parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial ou relixioso, como tal: (a) Matar membros do grupo
;
(b) Causar graves danos corporais ou psíquicos aos membros do grupo;
(c) Infligir deliberadamente ao grupo condicións de vida calculadas para provocar a súa destrución física total ou parcial;
(d) Impoñer medidas destinadas a evitar os nacementos dentro do grupo;
(e) Trasladar forzosamente os nenos do grupo a outro grupo

Non vexo lugar a dubidar de que a campaña actual de Israel de bombardeos de civís e de privación de alimentos, auga e outras necesidades para a vida aos palestinos supón un xenocidio segundo os artigos II a), b) e c).

Tamén vale a pena considerar os artigos III e IV:

Artigo III
Serán sancionables os seguintes feitos:
a) Xenocidio;
(b) Conspiración para cometer xenocidio;
(c) Incitación directa e pública a cometer xenocidio;
d) Intento de xenocidio;
(e) Complicidade no xenocidio.
 
Artigo IV
Serán castigadas as persoas que cometen xenocidio ou calquera dos demais feitos enumerados no artigo III, sexan gobernantes constitucionalmente responsables, funcionarios públicos ou particulares.

Hai, polo menos, un forte caso prima facie de que as accións de Estados Unidos e Reino Unido e outros, ao proporcionar abertamente apoio militar directo para ser utilizado no xenocidio, son complicidade do xenocidio. O punto do artigo IV é que os individuos son responsables, non só os estados. Así que Netanyahu, Biden e Sunak son responsables individuais. Así, de feito, fan todos aqueles que veñen pedindo a destrución dos palestinos.

Sen dúbida paga a pena activar a Convención do xenocidio. Unha sentenza da Corte Internacional de Xustiza de que Israel é culpable de xenocidio tería un efecto diplomático extraordinario e causaría dificultades domésticas no Reino Unido e mesmo en EE. UU. para seguir subvencionando e armando a Israel. O Tribunal Internacional de Xustiza é a máis respectada das institucións internacionais; mentres que os Estados Unidos repudiaron a súa xurisdición obrigatoria, o Reino Unido non e a UE acéptao positivamente.

Se o Tribunal Internacional de Xustiza toma unha determinación de xenocidio, entón a Corte Penal Internacional non ten que determinar que ese xenocidio ocorreu. Isto é importante porque, a diferenza da augusta e independente ICJ, a CPI é unha institución títere do goberno occidental que se moverá fóra de acción se pode. Pero unha determinación da CIJ de xenocidio e de complicidade no xenocidio reduciría a tarefa da CPI a determinar cales son as persoas responsables. Esa é unha perspectiva que de feito pode alterar os cálculos dos políticos.

Tamén é o feito de que unha referencia ao xenocidio obrigaría aos medios occidentais a abordar o problema e utilizar o termo, en lugar de simplemente lanzar propaganda sobre as bases de loita de Hamás nos hospitais. Ademais, unha sentenza da CIJ activaría automaticamente unha referencia á Asemblea Xeral das Nacións Unidas, fundamentalmente non ao Consello de Seguridade vetado por occidente.

Todo isto leva a preguntarse por que ningún estado aínda invocou a Convención sobre o xenocidio. Isto é especialmente notable xa que Palestina é un dos 149 estados partes na Convención sobre o xenocidio, e para este fin tería lugar ante a ONU e a CIJ.

Témome que a pregunta de por que Palestina non invocou a Convención do xenocidio nos leva a un lugar moi escuro. Calquera persoa que, como George Galloway e eu, cortase os dentes políticos na política de esquerdas de Dundee dos anos 70 ten (longa historia) a súa experiencia e contactos con Fatah, e as miñas simpatías sempre estiveron moi ben con Fatah e non con Hamás. Aínda o fan, coa aspiración a unha Palestina democrática e laica. É Fatah quen ocupa o asento palestino nas Nacións Unidas, e a decisión de Palestina de poñer en xogo a Convención do xenocidio correspóndelle a Mahmoud Abbas.

Cada día é máis difícil apoiar a Abbas. Parece extraordinariamente pasivo, e a sospeita de que está máis preocupado por loitar contra a guerra civil palestina que por resistir o xenocidio é imposible de sacudir. Ao invocar a Convención do xenocidio podería poñerse a si mesmo e a Fatah de novo no centro da narrativa. Pero non fai nada. Non quero crer que a corrupción e a promesa de Blinken de herdar Gaza sexan os motivadores de Mahmoud. Pero polo momento, non podo coller ningunha outra explicación na que crer.

Calquera dos 139 estados partes podería invocar a Convención do xenocidio contra Israel e os seus co-conspiradores. Eses estados inclúen Irán, Rusia, Libia, Malaisia, Bolivia, Venezuela, Brasil, Afganistán, Cuba, Irlanda, Islandia, Xordania, Sudáfrica, Turquía e Qatar. Pero ningún destes estados convocou o xenocidio. Por que?

Non é porque a Convención do xenocidio sexa letra morta. Non é. Foi invocado contra Serbia por Bosnia e Hercegovina e o Tribunal Internacional de Xustiza pronunciouse contra Serbia con respecto ao masacre de Srebrenica. Isto pasou directamente aos procesamentos da CPI.

Algúns estados poden simplemente non pensar niso. Para os estados árabes en particular, o feito de que a propia Palestina non invocou a Convención do xenocidio pode proporcionar unha escusa. Os estados da UE poden esconderse detrás da unanimidade dos bloques.

Pero témome que a verdade é que ningún estado se preocupa o suficiente polos miles de nenos palestinos xa asasinados e os miles máis que serán asasinados en breve, para introducir outro factor de hostilidade na súa relación con Estados Unidos. Do mesmo xeito que no cumio desta fin de semana en Arabia Saudita, onde os países islámicos non puideron acordar un boicot de petróleo e gas a Israel, o certo é que aos que están no poder realmente non lles importa un xenocidio en Gaza. Preocúpanse polos seus propios intereses.

Só precisa dun estado para invocar a Convención do xenocidio e cambiar a narrativa e a dinámica internacional. Iso só ocorrerá polo poder da xente ao presionar a idea nos seus gobernos. Aquí é onde todos poden facer algo para aumentar a presión. Por favor, faga o que poida.

Punta de sombreiro para o infatigable Sam Husseini que estivo presionando a Convención do xenocidio na Casa Branca.Activando la Convención sobre Genocidio15

Hay 149 estados parte de la Convención sobre Genocidio . Cada uno de ellos tiene derecho a denunciar el genocidio que se está produciendo en Gaza e informarlo a las Naciones Unidas. En el caso de que otro Estado parte impugne la acusación de genocidio (e Israel, Estados Unidos y el Reino Unido son todos Estados parte), entonces la Corte Internacional de Justicia debe pronunciarse sobre “la responsabilidad de un Estado por genocidio”.

Estos son los artículos relevantes de la convención sobre genocidio:

Artículo VIII
Cualquier Parte Contratante podrá solicitar a los órganos competentes de las Naciones Unidas que adopten las medidas que, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, consideren apropiadas para la prevención y represión de actos de genocidio o cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo III.
 
Artículo IX
Las controversias entre las Partes Contratantes relativas a la interpretación, aplicación o cumplimiento de la presente Convención, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de un Estado por genocidio o por cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo III, se someterán a la Corte Internacional. de Justicia a petición de cualquiera de las partes en litigio.

Tenga en cuenta que aquí “partes en la disputa” significa los estados que disputan los hechos del genocidio, no las partes en el genocidio/conflicto. Cualquier Estado parte puede invocar la Convención.

No hay duda de que las acciones de Israel equivalen a genocidio. Numerosos expertos en derecho internacional lo han dicho y numerosos ministros, generales y funcionarios públicos israelíes han expresado directamente intenciones genocidas .

Esta es la definición de genocidio en el derecho internacional, de la Convención sobre Genocidio:

Artículo II
En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los siguientes actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de miembros del grupo
;
b) Causar daños corporales o mentales graves a los miembros del grupo;
c) Infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida destinadas a provocar su destrucción física total o parcial;
d) Imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo;
e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo

No veo ningún lugar para dudar en absoluto de que la actual campaña de Israel de bombardear a civiles y privar a los palestinos de alimentos, agua y otros artículos de primera necesidad equivale a genocidio según los artículos II a), b) y c).

También vale la pena considerar los artículos III y IV:

Artículo III
Serán punibles los siguientes actos:
a) Genocidio;
b) Conspiración para cometer genocidio;
c) La incitación directa y pública a cometer genocidio;
d) Intento de cometer genocidio;
e) Complicidad en genocidio.
 
Artículo IV
Serán castigadas las personas que cometan genocidio o cualquiera de los demás actos enumerados en el artículo III, ya sean gobernantes constitucionalmente responsables, funcionarios públicos o particulares.

Existe, como mínimo, un fuerte argumento prima facie de que las acciones de los Estados Unidos, el Reino Unido y otros, al brindar abiertamente apoyo militar directo para ser utilizado en genocidio, son complicidad en el genocidio. El punto del Artículo IV es que los individuos son responsables, no sólo los estados. Así pues, Netanyahu, Biden y Sunak tienen una responsabilidad individual. De hecho, lo mismo piensan todos aquellos que han estado pidiendo la destrucción de los palestinos.

Definitivamente vale la pena activar la Convención sobre el Genocidio. Una sentencia de la Corte Internacional de Justicia que declare que Israel es culpable de genocidio tendría un efecto diplomático extraordinario y causaría dificultades internas en el Reino Unido e incluso en Estados Unidos para seguir subsidiando y armando a Israel. La Corte Internacional de Justicia es la más respetada de las instituciones internacionales; mientras que Estados Unidos ha repudiado su jurisdicción obligatoria, el Reino Unido no lo ha hecho y la UE la acepta positivamente.

Si la Corte Internacional de Justicia determina que hubo genocidio, entonces la Corte Penal Internacional no tiene que determinar que ha ocurrido genocidio. Esto es importante porque, a diferencia de la augusta e independiente CIJ, la CPI es en gran medida una institución títere del gobierno occidental que quedará fuera de acción si puede. Pero una determinación de la CIJ sobre genocidio y complicidad en genocidio reduciría la tarea de la CPI a determinar qué individuos tienen la responsabilidad. Se trata de una perspectiva que, de hecho, puede alterar los cálculos de los políticos.

También está el hecho de que una referencia al genocidio obligaría a los medios occidentales a abordar el tema y utilizar el término, en lugar de limitarse a lanzar propaganda sobre las bases de combate de Hamás en los hospitales. Además, una sentencia de la CIJ provocaría automáticamente una remisión a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y no al Consejo de Seguridad, vetado por Occidente.

Todo esto plantea la pregunta de por qué ningún Estado ha invocado todavía la Convención sobre Genocidio. Esto es especialmente notable ya que Palestina es uno de los 149 estados parte de la Convención sobre el Genocidio y, para este propósito, tendría capacidad ante la ONU y la CIJ.

Me temo que la pregunta de por qué Palestina no ha invocado la Convención sobre el Genocidio nos lleva a un lugar muy oscuro. Cualquiera que, como George Galloway y yo, se inició en la política de izquierda de Dundee en los años 1970 tiene (larga historia) su experiencia y contactos con Fatah, y mis simpatías siempre han recaído más en Fatah que en Hamas. Todavía lo hacen, con la aspiración de una Palestina democrática y secular. Es Fatah quien ocupa el asiento palestino en las Naciones Unidas, y la decisión de que Palestina ponga en juego la Convención sobre Genocidio recae en Mahmoud Abbas.

Cada día es más difícil apoyar a Abbas. Parece extraordinariamente pasivo, y es imposible deshacerse de la sospecha de que está más preocupado por volver a librar la guerra civil palestina que por resistir el genocidio. Al invocar la Convención sobre el Genocidio, podría volver a situarse a sí mismo y a Fatah en el centro de la narrativa. Pero él no hace nada. No quiero creer que la corrupción y la promesa de Blinken de heredar Gaza sean los motivadores de Mahmoud. Pero por el momento no puedo aferrarme a ninguna otra explicación en la que creer.

Cualquiera de los 139 estados parte podría invocar la Convención sobre Genocidio contra Israel y sus co-conspiradores. Esos estados incluyen Irán, Rusia, Libia, Malasia, Bolivia, Venezuela, Brasil, Afganistán, Cuba, Irlanda, Islandia, Jordania, Sudáfrica, Turquía y Qatar. Pero ninguno de estos estados ha denunciado el genocidio. ¿Por qué?

No es que la Convención sobre el Genocidio sea letra muerta. No lo es. Fue invocada contra Serbia por Bosnia y Herzegovina y la CIJ falló contra Serbia con respecto a la masacre de Srebrenica. Esto afectó directamente a los procesamientos de la CPI.

Es posible que algunos estados simplemente no hayan pensado en ello. Para los Estados árabes en particular, el hecho de que la propia Palestina no haya invocado la Convención sobre el Genocidio puede servir de excusa. Los estados de la UE pueden esconderse detrás de la unanimidad del bloque.

Pero me temo que la verdad es que ningún Estado se preocupa lo suficiente por los miles de niños palestinos que ya han sido asesinados y los miles más que lo serán en breve, como para introducir otro factor de hostilidad en su relación con Estados Unidos. Al igual que en la cumbre de este fin de semana en Arabia Saudita, donde los países islámicos no pudieron acordar un boicot del petróleo y el gas a Israel, la verdad es que a quienes están en el poder realmente no les importa un genocidio en Gaza. Se preocupan por sus propios intereses.

Sólo se necesita que un Estado invoque la Convención sobre Genocidio y cambie la narrativa y la dinámica internacional. Eso sólo sucederá mediante el poder del pueblo para presionar la idea ante sus gobiernos. Aquí es donde todos pueden hacer algo para aumentar la presión. Por favor, haz lo que puedas.

Un guiño al infatigable Sam Husseini que ha estado presionando a la Casa Blanca para que se lleve a cabo la Convención sobre Genocidio.Ningún comentario:

Publicar un comentario