domingo, 2 de xuño de 2013

GALIZA NON SE VENDE // GALIZA IS NOT FOR SALE (GAL/ENG)
Xa nen sei cómo saltou a noticia, mais de súpeto me entero de que van furar Galiza; seica que é para conseguir unhas cuantas toneladas de ouro; e para iso van envelenar con arsénico e cianuro todo o entorno galego... para conseguir un ouro que non só non está claro que exista, senón que este mesmo "ouro pantasma" vai servir para pagar os rescates á banca e para pagar as compromisos que acadaron uns poucos, ás nosas espaldas, coas poderosas empresas de megamineria internacional. I don't know how the news came out but suddenly I found out that they are going to drill out Galiza; they say that is to get a few tonnes of gold, and to get that they are going to poison with arsenic and cyanide all the Galician enviroment... just to get some gold which it's not clear exists ... and this "phantom-gold" is for paying political and economic obligations that the Powers have with very powerful Megamine International Companies, of course, decision made without telling us a word about it.
Non lembro unha posible catástrofe maior dende que aconteceu o do Prestige... mira que xa padecemos o terrorismo medioambiental do lume cada ano, e a ameaza constante das intencións de Monsanto, e a impresentable Lei de Costas, pero isto... isto é querer acabar con tod@s nós. Ou é a mina ou somos nós.

I don't remember a bigger ecological disaster since the catastrofic Prestige blackened all the Galician coast. Let me tell you that we are living  the ecological terrorism with fires every year, the Monsanto threat, or the horrible Coast Law... disaster once and again... but this.... they want to finish us off... There is only one choice, the MINE or US...Pretenden vender Galiza contándonos o conto de que a megaminaría salvaxe vai traer catro anos de traballo para as nosas comarcas; os que se din gobernantes autonómicos galegos tan só son títeres de Madrid, de Bruxelas, de China, de Canada... e están a vender a Nosa Terra, o noso sustento, o noso fogar, a nosa saúde. Eles están a tomar decisións sempre de espaldas á cidadanía, nunca contando con nós. Este é o seu "fantástico" proxecto de futuro para os pobos pequenos, para as identidades propias, para as culturas distintas, para as autonomías : centralismo e globalización. Ou o que é o mesmo sometimento, deshumanización e destrución.
They are trying to sell Galiza, telling us about how good the wild mining is, telling us that it will bring a lot of jobs for at least 4 years for our shires; the autonomous Galician governors are just puppets of Madrid, of Brusels, China, Canada... they are selling our own Country, our food, our houses, our home. They are always making decisions without us, never with us. This is their "fantastic" future for the small countries, for our identity,  for the different cultures, for the autonomies: centralism and globalization, or if you prefer: submission, dehumanization and destrution.


Pan para hoxe, fame, miseria, insalubridade e destrozo para as xeracións vindeiras.

E claro que nós non estamos tolos! Nós non queremos envelenar os nosos ríos, nen matar aos nosos animais nen aos nosos paisanos,  queremos ver florecer os nosos campos e os nosos montes sans e fortes, defender os lugares protexidos, traballar nós as terras de labradío, desfrutar das nosas augas e coidar do mar e desta maravillosa natureza na que temos que vivir e queremos que desfruten os nosos cativ@s. Food for today, hunger, misery, unhealthiness and destrution for the followings generations. And of course we are not fools! We don't want to poison our rivers, nor kill our animals, nor our people; we want to see our fields flower, our mountains strong and healthy; we want to defend our protected places, and to work our allotments as we've
always done; we want to enjoy of our waters and look after the sea and nature where we live. We want our children to enjoy of all this too.
Os nosos ancestros pelexaron moito por chegar a onde estamos, merecen que os honremos e que nos honremos a nós mesmos dende xa.

Our ancestors fought very hard to get all this; they deserve to be honored and we have to honour ourselves from today.
Tod@s somos responsables. Non é tempo de mirar para outro lado, a cousa vai contigo, e comigo, e có outro... vai con todos.
 
 Eu sempre me digo: "non penses que non hai nada que facer, pensa que ti es un dos graos de arena que fai unha duna no deserto", se non teño información, a busco; se teño dúbidas pregunto, e se hai manifestacións e mobilizacións, participo. De onde pensades que saliu a consigna  "O pobo unido xamais será vencido"?... pensade un pouquiño e pensade qué futuro lle queredes deixar aos que veñen detrás de nós.


We all should take the responsability. It's not time to look the other way, this thing is about you, about me, about the rest... this thing is about all of us.

I always say:  "don't think that it is nothing to do with me... each of us is the grain of sand that forms the dune". If you don't have information... just look for it, if you have doubts... just ask! and if there is any rally: go and participate. Do you know the slogan: "The people united will never be defeated"? Think about it, and think about what kind of future you'd like to leave to those who'll come after us.


Non é tempo de lecer, é tempo de axir.
Pelexar por un futuro mellor, con mais dereitos, con humanidade non é un capricho, é unha necesidade. Tod@s somos potenciais víctimas da inxustiza e as inxustizas hai que erradicalas. Eu non me vendo, Galiza non se vende.

Grazas a tod@s os amig@s de Asturies, Ecuador, Canada, Chile, Arxentina., Escócia.... tod@s os que participastedes nesta grande manifestación. Unha aperta fraternal e internacionalista, porque todos somos un, e cada un coas suas peculiaridades, pero humanos todos.


 

It's not time for resting, it's time to fight. 
To fight for a better future, with full rights, with humanity, it's not a whim, it's a necessity. We are all potencial victims of injustice, and we have to erradicate injustice. I'm not for sale, Galiza is not for sale. 

Thank you all, friends from Asturies, Ecuador, Canada, Chile, Argentina, Scotland... all of you participating in this so necessary demonstration. A fraternal and internationalist embrace, because we are one, every one with their peculiarities, but all humans though.

Ningún comentario:

Publicar un comentario