luns, 24 de xuño de 2013

MIDSUMMER'S NIGHT // NOITE DE SAN XOAN 2013Midsummer Night in Galiza 2013
Very magic and very windyand a spectacular fullmoon!


Noite de San Xoán 2013
Moi máxica e moi ventosa. E unha espectacular lúa chea!

Neighbours working very hard to make everything perfect!

Os veciños participan moi activamente para que todo saia ben!
 


Sardines, music....
Sardiñas, música...

And fire!
E lume! You have to jump 3 times over the fire to ward off bad spirits...
 
Hai que saltar 3 veces o lume para queimar os malos espíritus... 


 And wash your face with the water of the magic herbs
E lavar a cara coa agua das herbas máxicas

 And now you are ready and clean faced for another year! Have fun!

E por un ano mais, coas caras lavadas, "meigallo" quitado de hoxe nun ano! A divertirse!

Ningún comentario:

Publicar un comentario