sábado, 16 de maio de 2015

Dimite Jim Murphy, lider do Scottish Labour Party // Jim Murphy resigns #ScottishLabourParty #Scotland

Era visto. O lider do Scottish Labour Party non podía manterse moito mais no posto, e menos despois do desastroso resultado electoral do pasado 7 de maio. As súas intencións eran aguantar o tirón e presentarse como candidato a First Minister nas eleccións a Holyrood en maio de 2016.

It was obvious. The leader of the Scottish Labour party could not stay in the job any longer, especially after the disastrous electoral result of last 7th of May.  His intention was to weather the storm and postulate as candidate for First Minister at the next Holyrood elections in May of 2016.Tal e como aconteceu coa sua antecesora, a presión puido mais que as intencións de continuar. Tal e como expliquei neste blog hai meses, Jim Murphy hai tempo que estaba sentenciado. Era predecible.

As happened with his predecessor, the pressure was greater than his intention of continuing. As I explained in this blog months ago, Jim Murphy had been sentenced a long time ago. It was predictable. 

Cada vez soan mais forte as voces que reclaman independencia do partido e poñer distancia da Central de Londres, algo que non deixa de ser irónico... despois de pedir o voto en contra da independencia.

There are many voices claiming for independence and putting distance between themselves and the Central party in London, which is ironic... after asking for a vote against independence...

Nunhas semanas empezarán a soar candidatos en firme para tentar renovar o partido que hai tantos anos representaba aos traballadores, pero que agora non só se alonxou deles, senón que debe rectificar o terrible erro (catalogado por moitos como traición) de ter feito campaña cós Tories durante o referendo. Algo, que muy difícilmente poida ser esquecido nunca en Escocia.

In the weeks ahead they will start to know firm candidates who'll try to renew the party, that years ago used to be the best representative of workers and today, is not only far away from them, but  also must rectify the mistake (considered by many as treason) of campaigning shoulder to shoulder with the Tories during the referendum campaign. That is something that will possibly never be forgotten in Scotland.

News in Spain about it:

http://www.lavanguardia.com/politica/20150516/54431676668/el-lider-del-partido-laborista-escoces-dimite-tras-el-desastre-electoral.html

http://www.telecinco.es/informativos/internacional/Partido_Laborista-Escocia-Reino_Unido_0_1988175155.html 

http://ecodiario.eleconomista.es/europa/noticias/6715997/05/15/Dimite-el-lider-laborista-en-Escocia-Jim-Murphy.html#.Kku8nh3Eu5Yypqk 


Ningún comentario:

Publicar un comentario