sábado, 28 de marzo de 2015

Nicola Sturgeon's speech #SNPConf #GE2015 // Discurso da lider do SNP, Nicola Sturgeon

O Discurso da Primeira Ministra,  Nicola Sturgeon durante a Conferencia Anual do SNP que se celebra en Glasgow. Impresionante discurso no que ratificou unha a unha as propostas políticas do Scottish National Party para Escocia e coas vistas postas nas Eleccións Xerais do vindeiro 7 de maio.

Non hai límites, non dan nada por feito, e animou a loitar por todos e cada uns dos 59 escanos que lle corresponden a Escocia en Westminster.

The Speech by the First Minister, Nicola Sturgeon at the Annual SNP Conference that took place in Glasgow. A very impressive speech that ratified one by one all the proposals of the Scottish National Party for Scotland and looked forward to the General Election on the 7th of May.
There are no limits, there is nothing taken for granted; she encouraged everyone to fight for all of the 59 seats in Scotland for the Westminster Parliament.
 
O SNP, que é a 3ª forza política de Reino Unido, acada xa 102.143membros, segundo anunciou durante o seu discurso Nicola Sturgeon.
Políticas anti-nucleares, de protección dos dereitos humáns, o Sistema Nacional de Saúde, a protección e defensa dos mais desfavorecidos, a loita contra a violencia de xénero... unha aposta clara por unha sociedade mais próspera, libre, mais xusta, mais informada, mellor educada e comprometida políticamente...Simplemente brillante!
(Gracias Peter Curran por este video)
The SNP, third political force in the UK, today has 102.143 members, Sturgeon announced during her speech.
Anti-nuclear policies, human rights, protection for the NHS and the most disadvantaged, the fight  against gender violence... a clear pledge to achieve a more prosperous, free, just and well informed, better educated, politically motivated and committed society... Just brilliant!
 (Thank you Peter Curran for this video!)


Ningún comentario:

Publicar un comentario