mércores, 4 de novembro de 2015

A actitude da prensa có sector do Cerco Galego // Galician's MSM behaviour on the Galician Fishing Sector #OCerco #Galicia

Logo de 11 días a Televisión Pública de Galicia (TVG) informou sobre os armadores do Sector de pesca do Cerco galego (Acerga) 

After 11 days the Galician public television (TVG)  reported on the Shipowners of the Galician Purse-Seine Fishing Sector.

Después de 11 días, la Televisión pública gallega (TVG) informó sobre los armadores del Sector de Pesca del Cerco gallego (Acerga)

Do mesmo xeito, levou 13 días ao xornal compostelán El Correo Gallego, informar de que os mariñeiros acamparon en San Caetano (Compostela) reclamando unha distribución xusta das cuotas. Curiosamente, este xornal foi rescatado xa dúas veces e subvencionado constantemente con cartos públicos polo Goberno galego.

In the same way, it took 13 days for the Compostelan newspaper El Correo Gallego to report that the fishermen are camped in San Caetano (Compostela) calling for a fair distribution of quotas. Curiously, this newspaper has been monetarily rescued and is constantly subsidized with public money by the Galician Government. 

Del mismo modo, le llevó 13 días al periódico compostelano El Correo Gallego informar que los pescadores acamparon en San Caetano (Compostela) reclamando un reparto justo de cuotas. Curiosamente, este periódico fue rescatado ya dos veces y subvencionado constantemente con dinero público por el Gobierno gallego. 

 
http://www.elcorreogallego.es/…/idEdicion…/idNoticia-961908/
http://www.elcorreogallego.es/…/idEdicion…/idNoticia-961911/
http://www.elcorreogallego.es/…/idEdicion…/idNoticia-961913/
http://www.elcorreogallego.es/…/idEdicion…/idNoticia-961757/
http://www.elcorreogallego.es/…/idEdicion…/idNoticia-961752/


Debido a habitual censura (e técnicas de ocultación)  existente na meirande parte dos medios de Galiza (e españoles), por razóns políticas obvias, a xente ven seguindo o dia a día das mobilizacións vía twitter e facebook.


Due to the habitual blackout that exists by the MSM in Galicia (and Spain) for obvious political reasons, people have been following the mobilizations day by day via twitter and facebook.

Debido a la habitual censura (técnicas de ocultación) existente en la mayor parte de los medios de Galicia (y españoles), y por razones políticas obvias, la gente ha seguido el día a día de las mobilizaciones vía twitter o facebook.

A dia de hoxe ainda non hai solucións para o Sector do Cerco Galego, que permanece acampado esperando novas xuntanzas; namentras, e a Conselleira do Mar do Goberno Galego, Rosa Quintana,  en declaracións á Telecinco, dicía non ser necesarios os documentados asinados (declaracións estas que claramente van en contra dos cambios da lei de transparencia e loita contra a corrupción que o Goberno galego ven promocionando a bombo e platillo)

 There is still no solution for the Galician Fishing Sector, they are still camped and waiting for new meetings; meanwhile, the Galician Minister for Fisheries, in statement for Telecinco, said that written agreements (documents) are not necessary between Galicians (a curious statement that clearly goes against the change of law on transparency and against corruption that the Galician Government has been hugely promoting) 

A día de hoy todavía no hay soluciones para el Sector del Cerco gallego, que permanece acampado en espera de nuevas reuniones; mientras tanto, la Conselleira del Mar del Gobierno Gallego, Rosa Quintana, en declaraciones recogidas por Telecinco, decía no ser necesarios tener documentos firmados (declaraciones estas que claramente van en contra de los cambios de la ley de transparencia e la lucha contra la corrupción que el Gobierno gallego ha estado promocionando a bombo y platillo)

http://www.telecinco.es/informativos/economia/Ministerio-rechaza-revisar-acuerdo-mayoritario_0_2077950297.html
 
Os armadores de Acerga están xa preparados para ir a Bruxelas a explicar os detalles das súas reivindicacións e as razóns de porqué están nesta situación. 

The shipowners are already well prepared to go to Brussels to explain all the details of their vindications and the reasons of why they are in this situation.  

Los armadores están ya bien preparados para ir a Bruselas a explicar los detalles de sus reivindicaciones y las razones de porqué se ha llegado a esta situación.

Unha manifestación en apoio ao sector do Cerco galego terá lugar en Sada o vindeiro domingo; pero cada día, os mariñeiros acampados reciben apoio e solidaridade dende moitos lugares de Galicia e do mundo.

A demonstration in support of the Galician Purse-Seine Sector will take place in Sada, next Sunday; but every day, the fishermen encamped receive support and solidarity from  all over Galicia and abroad.

Una manifestación en apoyo al Sector del Cerco gallego tendrá lugar el próximo domingo en Sada; pero cada día, los armadores acampados reciben apoyo y solidaridad desde muchos lugares de Galicia y del mundo. 

Eu apoio o cerco de Galicia // I support the Galician Purse-seine sector // Yo apoyo al cerco de Galicia  

Posted by Lichi Bf on martes, 3 de noviembre de 2015
(Actualización / Update) 
O 4 de novembro, a Televisión Galega publica esta noticia falsa:
On the 4th of November, the Galician Television published this false news: 
 El 4 de noviembre, la Televisión Gallega publicó esta noticia falsa:
 http://www.crtvg.es/informativos/a-frota-do-cerco-podera-sair-outra-vez-a-pescar-xurelo

En el día de ayer 4 de noviembre, la televisión de Galicia informaba mediante sus redes sociales y su canal de televisió...
Posted by Acerga on jueves, 5 de noviembre de 2015


Ningún comentario:

Publicar un comentario