venres, 31 de xaneiro de 2014

VOCES DE ESCOCIA / VOICES FROM SCOTLAND- PART 3: LABOUR FOR INDYLABOUR FOR INDY: UNHA GRANDE MISIÓN, UN GRANDE RETO
LABOUR FOR INDY: A BIG MISSION, A GREAT CHALLENGEO Rally do 21 de setembro foi o segundo dos 3 que se tiñan preparados antes da celebración do referendo. O vindeiro, o 30 de agosto deste 2014 vai ser o que xa lle chaman “O GRANDE RALLY”, e imaxino que si neste se manifestaron cerca de 20.000 persoas, o vindeiro triplicará a asistencia. E ben seguro poderemos ver a moitos laboristas pro independencia.
The Rally on the 21st September was the second of three prepared before the celebration of the referendum. The next will be on the 30th of August 2014 and is already going to be called “The Big One”, and I imagine that if in this one more than 20.000 people were demonstrating their support, the next one will multiply the attendance by 3. And it’s certain that we will see lots of Labourites pro Indy.


En Xaneiro, tan só hai unhas semanas que os “Labour for Indy” presentaron  a súa primeira grande actividade que tivo lugar en Glasgow e  na que membros relevantes do partido explicaron o porqué piden e dan o seu voto á independencia. No grupo laborista atopamos nomes como os de John Mulvey, Alex Mosson, Charles Gray, Dennis Canavan de quen a súa forza, a súa presencia e o seu discurso  foi do que mais nos impresionou no Rally, e Allan Grogan a quen tivemos o pracer de entrevistar.

 

In January, just a few of weeks ago, “Labour for Indy” presented its first big activity which took place in Glasgow and where important members of this party explained why they asked for and gave their vote for independence. In the Labour team we can find names such as John Mulvey, Alex Mosson, Charles Gray, Dennis Canavan of whom his strength, his presence and his speech was, to us, one of the most impressive at the Rally, and Allan Grogan that we were grateful to have an interview with.

Na prensa española non se fala moito deles, mellor dito, non se fala, punto; ero a importancia dos laboristas integrados na campaña do SI á independencia é enorme, xa que dende púlpitos laboristas oficiais veñen lanzado as mais incribles e horrendas historias de medo para que a xente vote NON; ata ao propio Allan Grogan ten sido catalogado como “infiltrado do SNP”, nun intento de negar a realidade xa que moitos seguidores de base, clase traballadora simpatizante e votante dos laboristas, están a favor da independencia.

Spanish media doesn’t talk much about them, or rather they don’t talk about them, full stop. But the importance of these labour people integrated into the YES Campaign is huge, more so because from the official labour pulpits the most scaremongering and awful stories are being launched trying to convince people to vote NO; Allan Grogan himself has being catalogued as a “SNP infiltrater”, attempting to deny the reality that there are lots of Labour supporters in its grass roots, working class people, sympathizers and voters of Labours that support independence. 

O Laborismo Oficial non ten nin un só argumento, nin un documento que poida ratificar todo o que veñen anunciando, coma si da Apocalipse se tratase; ademais os laboristas en Escocia estanlle a facer o xogo aos Tory que observan moi felices o traballo dende a cidade de Londres xa eles non incapaces de chegar á xente,  xa que pola tradición política escocesa a súa soa presencia tórnase contraproducente para a campaña do NON.

Official Labour has not a single argument, nor one document ratifying any of the adverts that they have announced, as if they were talking about Apocalypses; plus, Scottish Labour are doing the dirty work for the Tories who are looking very happily at this kind of effort that would be impossible to do from London because of the political tradition of Scotland, their very presence is self-defeating for the NO campaign.

Para facérmonos unha idea de como está o laborismo de base reaccionando sobre este tema, basta con comprobar como o grupo pro-independencia laborista cuadriplica, como mínimo, o número de seguidores ao grupo laborista unionista nas redes sociais. Non é doado nadar contracorrente, mais sóbralles valentía, entusiasmo e razóns históricas e actuais para defender á independencia de Escocia.

If you’d like to have an idea of how this grass roots-labour is reacting to this matter, you can just check out how the pro-Indy team has at least 4 times the number of followers compared with the labour for Union in social network. It is not easy to swim upstream, but they have enough courage, enthusiasm and historic and actual reasons to support the independence for Scotland.

Allan Grogan é unha desas persoas que non foi entrevistada por ningún (ou case ningún) xornal do Estado Español. Atopámonos nas rúas de Edimburgo o 21 de Setembro en medio dos centos de manifestantes que xa se deixaban ver a esas horas. Allan Grogan, como tod@s aqueles que entrevistamos o día 21 de Setembro para Sermos Galiza, atendeunos moi amablemente e deunos a súa visión deste momento histórico:
Allan Grogan is one of these people that was never (almost never) interviewed by the Spanish newspapers. We met him in Edinburgh on the 21st of September in middle of hundreds of supporters that were arriving at that time. Allan Grogan, like everyone we interviewed this 21st of September was very kind and he gave us his vision of such a historic moment:

Pregunta: Por que defendes o SI pola Independencia?
Allan Grogan: Porque os “Labour for Indy” creemos que é o mellor para Escocia e tamén que é o mellor para o Partido Laborista. Debendo ter o dereito democrático a decidir quén son os nosos representantes no Parlamento escocés  polo mellor ben da xente de Escocia. Cremos que Escocia ten moitísimo potencial, moitas capacidade e cós laboristas gobernando no noso propio Parlamento non habería nada que Escocia non puidese conseguir.
P.: Qué importancia ten o apoio laborista na campaña do SI?
A.G.: Creo que é moi importante. Non vamos gañar este referendo só cos votos do SNP, e es fantástico que teñamos os votos dos Laboristas pola Independencia, dos  Verdes, dos Socialistas escoceses e de xente que non pertence a ningún partido, pero o Partido Laborista obviamente ten tido unha masiva presencia en Escocia durante moitos anos y é moi importante que participemos da mellor forma posible neste referendo.
P.: É difícil traballar no Partido Laborista cando estades en contra da posición oficial?
A.G.:  Ben,  estamos traballando en algunhas áreas, asistimos a mitins locais e charlas,  eu estiven no meu propio local este semana debatendo sobre  independencia, e a todas aqueles areas que queiran que vaiamos debater imos mais que felices, queremos ver o que nos cremos que o mellor xeito de devolver o partido laborista á xente de Escocia,   un verdadeiro partido laborista que sempre valorou a igualdade, xustiza social, e iso só pode pasar en Escocia a través de independencia.
P.: Que importancia lle das á cobertura e apoio internacional?
A.G.: Coido que é está ben transmitirmos a nosa mensaxe e ter cobertura internacional, e vemos xente de Cataluña e de Venecia que están aquí é absolutamente fantástico e isto trae un verdadeiro sabor internacional e creo que moita xente doutros países non exactamente entenden á xente que di non neste pais, porque xa sabes que moitos por todo o mundo teñen loitado pola súa independencia e nos temos a oportunidade de facelo pacificamente e é unha gran oportunidade e espero que Escocia a aproveite.
P.: Es consciente do enorme  da campaña de Better Together nos medios españoles?
A.G.: En serio? Pois non, non sabia, non tiña nin idea, que tóxico!
P.:  Pois si, é moi tóxica! E a vosa relación entre o PSC e os de Labour é unha boa cousa para vos?
A.G.: Si claro, xa tivemos moi boa cobertura noutros países fixemos entrevistas con xornais vascos e cataláns e xa sabes que estamos vendo por todo o mundo  xente que esta a loitar polos dereitos de ter unha democracia e de ter un parlamento como a xente de Escocia e espero que Escocia sexa un brillante exemplo  disto para mellorar os dereitos doutros países e de futuro países por todo o mundo.
P.: Como vas convencer os votantes indecisos?
A.G.: Absolutamente! Creo nos temos a mensaxe positiva, nós temos a mensaxe correcta, imos chegar a eles,  dándollo a todo o mundo, imos gañar esta campaña.
P.: Tes a confianza de que ides gañar?
A.G.: Totalmente!
P.: Que ben!
A.G.: Cen por cen.


“Labour for Indy” están xa preparando  a segunda grande actividade para este mes de febreiro, e outras moitas mais a celebrar antes do referendo. Desexámoslle a Allan Grogan e a toda a súa equipa todo o mellor e moita sorte nesta andaina que é unha grande misión para os laboristas e un grande reto.
Labour for Indy” is already preparing a second big activity for this February, and a lot more to take place before the referendum. We wish Allan Grogan and his team all the very best and good luck on this road that will be a big mission and a great challenge for Labour supporters.

twitter: @LabourForIndy 
Labour voters for Scottish Independence – Facebook:

Ningún comentario:

Publicar un comentario