luns, 6 de xaneiro de 2014

VIAXANDO DE COMPOSTELA A ESCOCIA // TRAVELLING FROM COMPOSTELA TO SCOTLAND 
Falando o outro dia cunha amiga dos proxectos que teño para este 2014, saíu o tema de Escocia (como non!) e do proceso que están a vivir os escoceses.

A few of days ago I was chatting with a friend about the projects I have for 2014, and of course the subject of Scotland popped up (how could that be possible?) and the process that the Scottish people are now in...Curiosamente esta amiga non tiña nin idea de que voos temos dende Compostela para poder chegar a Escocia  (ai, ai, ai!); evidentemente só os que temos que viaxar a miúdo a aquelas fermosas terras nos tomamos o tempo e o interese para ver as posibles conexións e sendo posible non pisando Madrid... si, a meirande parte dos escoceses que coñezo tamén evitan Londres... éche o que ten estar presos das capitais dos imperios.

Curiously this friend of mine hasn’t got any idea how to get to Scotland by plane from Compostela (How come?); evidently just those who travel very often to those wonderful lands take some time and interest to see which possible connections we have, and better if we don’t have to put our feet in Madrid, aye, most of the Scottish people I know try to avoid London too... but that's the way it is when we are prisoners of imperialist capitals.

Pois ben, unha cousas tan sinxela coma esta nunca a recollín no meu blog, e coido que é hora facelo.
So, such an easy thing as this I have never put in my blog and I think that now it’s time to do it.


Temos 3 posibilidades principais:
We have 3 principal possibilities:


1º) A que nós sempre preferimos é evidentemente coa que eu considero a mellor compañía con diferencia: Air Lingus.

1st) this is the one we always prefer because your flight  will be with Air Lingus, to me one of the best Companies with difference.
Air Lingus voa tan só dende o 1 de abril 2014 ata o 25 de Outubro 2014 en martes, xoves ou sábado
Air Lingus only has flights from 1st of April until 25th of October on Tuesday, Thursday or Saturday

Se te decides viaxar por esta vía Compostela-Dublín /Dublín-Compostela terás que pasar unha noite en Dublín, cousa que moitos agradecen para poder tomar unha copa nun dos pub mais internacionais da cidade:

If you decide to travel by this way Compostela-Dublin/Dublin-Compostela, you will have to spend a night in Dublin, so you can have a pint of Guinness in one of the most international pubs in the city, I think that lots of you would love to.
  


 
Para estancia en Dublín vos recomendamos o Hotel Cassidys
I recommend to you for your stay Cassidys Hotel:

A conexión para continuar cara Escocia pódese realizar mediante:
Next connection to Scotland would be:Air Arann :
Dende a mesma páxina de Air Lingus (a Glasgow e Edinburgh)
From Air Lingus’s own website (to Glasgow and Edinburgh)

Ou mediante/ or by Ryanair:
 http://www.ryanair.com/  (a Glasgow Prestwick e Edinburgh)

Para a viaxe de volta a conexión completa (Edinburgh/Glasgow-Dublin-Compostela) pódese facer no mesmo día.

For your journey back you can do the full connection (Edinburgh /Glasgow-Dublin-Compostela) in the same day

2ª) E a que realiza a compañía Vueling:
2nd) This is by Vueling:

Compostela – Barcelona – Edinburgh
Edinburgh-Barcelona-Compostela3ª) No caso de non ter outras opcións:
3th) You also have this option:

 
Compostela-Madrid // Madrid-Compostela (por tren ou avión) (by rail or plane)

Madrid – Edinburgh / Edinburgh-Madrid:  mediante/ by Easyjet  


Espero que esta información vos sexa de utilidade e recordade que ademais do noso fermoso e interesante país, Escocia é unha terra que merece ser coñecida, visitada, respectada e querida. Desfrutade da vosa viaxe e mesturádevos coa xente escocesa! Son xente super acolledores e divertidos e o pasaredes de medo!

I hope that this information was useful and just remember that like our country, Scotland is interesting, absolutely beautiful and deserves to be known, visited, respected and loved. Enjoy your trip and mix with the Scottish people! They are really warm and fun and you will enjoy it!
 
E xa que o Goberno escocés ten declarado en varias ocasión que un dos seus obxectivos para Escocia é mellorar as conexións aéreo portuarias, esperemos que unha desas melloras nos traia un voo directo de Edinburgh ou Glasgow a Santiago de Compostela. Soñar é gratis, verdade?
And as the Scottish Government has said on many occasions that one of its objectives is for Scotland to improve flight connexions, I hope that one of these improvements will bring us direct flights from Edinburgh or Glasgow to Santiago de Compostela. Dreaming is free, isn’t it?

Todo é posible!  
Anything is possible!

Ningún comentario:

Publicar un comentario