sábado, 30 de novembro de 2013

RAJOY E OS LANGOSTINOS INDEPENDENTISTAS ESCOCESES // RAJOY AND THE SCOTTISH INDEPENDENT PRAWNS

ALARMA, ALARMA, ALARMA!!!!
DANGER, DANGER, DANGER!!!

RAJOY AMEAZA CON DEIXARNOS SEN LANGOSTINOS A PARTIRES DO 19 DE SETEMBRO DE 2014
RAJOY THREATENS TO LEAVE US WITHOUT LANGOSTINE-PRAWNS FROM 19TH OF SEPTEMBRER 2014

(En serio? Nooooooon! É ainda pior!)
(Really? Nooooooo! It is even worse!)

Non sei se saberedes de onde provén a meirande parte do langostino que comemos... e xa se sabe que a comida é SAGRADA no noso país, coa comida non se xoga! Pois ben, o PP parece que non ten claro onde está metendo os pés.

I don´t know if you are aware of where the majority of the langostines that we eat come from... and we all know that food is SACRED in this country, you don't play with food! Well, the PP (Partido Popular) seems not to be clear where it is sticking its foot in ...

Rajoy e Cameron están a xogar a un xogo moi suxo no que tratando de “parar” o progreso dos movementos independentistas, Marianito tivo a santa caralla de poñer problemas para a pertenza de Escocia na UE no caso que os escoceses decidan votar pola independencia o vindeiro 18 de setembro.
Rajoy and Cameron are playing a very dirty game trying to stop the progress of independentism, and Marianito has had the "holy balls" to make problems for Scotland entering into the EU in the very probable case that Scottish people to vote Yes next 18th of September.

Así que, eu vos pregunto... creedes que é xusto que pola neglixencia do PP poñamos en perigo as importacións/ exportacións pesqueiras?
So, I'm asking you... do you think that it's fair to put in danger the maritme importation/exportations because of the negligence of the PP?

RAJOY NOS QUERE DEIXAR SEN LICENCIAS DE PESCA EN TERRITORIO ESCOCÉS

RAJOY WANTS TO LEAVE US WITHOUT FISHING LICENSES IN SCOTTISH WATERS

Creédes que os nosos pescadores e barcos merecen que lles sigan a limitar (ainda mais) as cotas de pesca? Qué alternativa ten en mente (ten algunha?) o PP de continuar con este xogo tan noxento de atacar a Escocia?

Do you think that our fleet and fishermen deserve to see fishing quotas limited (even more) ? What is the alernative plan of the PP if it keeps up with this awful and disgusting dirty game of attacking Scotland?
 
Galiza e Scotland somos vellas NACIONS que sempre nos temos respetado. Temos lazos demasiado fortes como para que un goberno irresponsable, pola súa incompetencia para resolver os problemas do Estado Español, ainda por riba nos busque conflictos diplomáticos no estranxeiro. E poñer en perigo a vida de centos de familias galegas. É poñer en perigo a amistade das nosas nacións.  Hai que parar esto.


Galiza and Scotland are very auld NATIONS who have always respected each other. We have too many strong links to allow an incompetant and irresponsable Government, incapable of resolving its own problems within the Spanish state, to provoke even more diplomatic conflicts abroad. It's put in danger the lives of hundreds of Galician families. It's put in danger the friendship between our Nations. We have to stop it.

Ningún comentario:

Publicar un comentario