luns, 18 de novembro de 2013

VISITANDO ESCÓCIA? VISITING SCOTLAND? You must GO APE #Aberfoyle


Unha das experiencias personales mais maravillosas que tiven en Escocia (e son moitíiisisisismas) foi durante un verán en Aberfoyle. Go Ape permitiume dar renda solta á adrenalina, ao exercicio e a diversión, e cando rematas o circuito, sinteste coma un xigante orgulloso do traballo feito.

One of the most extraordinary experiences that I have had in Scotland (fortunalely lots of them) was a few years ago in summer in Aberfoyle. Go Ape allowed me to release some adrenaline with exercice and fun. When you have finished the circuit, you will feel like some kind of giant after a job well done.


Se estades interesad@s:

If you are interested:

http://goape.co.uk/days-out/aberfoylePreparada para comenzar:

Ready to start:


Un dos momentos mais complicados para min foi cando tiven que trepar a rede. De súpeto descubrin uns cuantos músculos mais no meu corpo
One on the most complicated moments for me was when I had to climb the net. Suddenly I found some new muscles all over my body

Diversas pontes de madeira e tirolinas unen entre si as árbores
There are different wooden bridges and zip-lines joining the trees
E ao final de todo... unha das tirolinas mais longas de Europa, cunha vista espectacular! Tendes que velo, eu non teño palabras!
And finally... one of the largest zip-lines in Europe, and a spectacular picture of Queen Victoria Forrest! You have to see it, I have no words!


Aquí tendes un pequeno vídeo explicativo:
Here is a wee video explaining everything:


Pois veña, se vades a Aberfoyle xa sabedes,  a divertirse!

So, if you go to Aberfoyle, you already know! Have fun!

Ningún comentario:

Publicar un comentario