sábado, 16 de novembro de 2013

Scottish Power Pipe Band in Compostela #music #bagpipes #Scotland #Galiza

Well,  here I am again...
Great to see and listen to Scottish pipes in Compostela... even when Iberdrola is in the middle of this event... :( (oh dear!)

Por aquí ando outra vez... 
Estupendo ver e escoitar gaitas escocesas en Compostela... mesmo cando Iberdrola está no medio de todo este evento :( (meu deus!)


The Scottish Power Pipe Band played at the Cathedral during the Pilgrim Mass where the most interesting thing was to watch how the spectacular "Botafumeiro" flys (I would say the only interesting thing... but I don't want to be disrespectful) 

A Scottish Power Pipe Band tocou na Catedral durante a Misa do Peregrino onde a cousa mais interesante foi ver como voaba o espectacular Botafumeiro... (Eu diria que a única cousa interesante... mais non quero ser irrespetuosa)

After that, they performed on Compostela's streets some wonderful Scottish pieces followed by a very thankful and curious public...

Logo diso, interpretaron algunhas fermosas pezas escocesas durante o pasarrúas polo casco vello de Compostela seguidos por un agradecido e curioso público...

Always a pleasure to see Scottish people in Compostela... 
Sempre é un placer ver escoceses en Compostela....

Ningún comentario:

Publicar un comentario