sábado, 1 de febreiro de 2014

VOCES DE ESCOCIA / VOICES FROM SCOTLAND: PART 4: SCOTTISH SOCIALIST PARTY


O SSP : A INDEPENDENCIA, A GRANDE OPORTUNIDADE PARA OS MAIS  DESFAVORECIDOS  

THE SSP: INDEPENDENCE, THE BIG OPPORTUNITY FOR THE PEOPLE MOST DISADVANTAGED  


Cando se participa nunha actividade coma a do Marcha e Rally pola Independencia do 21 de Setembro, un procura estar cedo nos sitios, para ver como se vive todo dende o inicio. E así fomos testemuñas de  como se enchía a Royal Mile de miles de persoas, da chegada de distintos grupos dende todos os puntos do país, da preparación dos seus postos, as súas pancartas e demais material de promoción e informativo.
When one is participating in such an activity as the March and Rally for Independence was, on the 21st of September, one tries to be early in the place, and see what is going on from the beginning. And we were witnesses to how the Royal Mile was getting crowded, of the arrival of different groups from all parts of the country, of the preparations of their stands, their banners and the material for promotion and informing.

En canto un partido político perde o seu traballo de base, o traballo a pé de rúa está perdendo o contacto coa xente, o contacto coa realidade, cos seus referentes e na grande parte das ocasións deixan atrás os principios que motivaron a súa creación. 

As a political party loses his groundwork, working on the streets it’s also losing the contact with people, the contact with reality, with its references and most of time, it loses the principles that were the reason for its creation.

Esta foi unha das razóns que deu lugar ao nacemento do Scottish Socialist Party. O  laborismo, o seu partido de orixe optou por marcar outras  prioridades  dando un xiro total á dereita que o afastaba da súas bases deixando na indefensión aos mais pobres e desfavorecidos. 

That was one of the reasons for the Scottish Socialist Party’s birth. Labour Party, which was their origins, decided to take other priorities, giving a total spin to the right and turning it away from its grass roots and leaving defenceless the poorest and most disadvantaged.  

Estamos a sufrir todos os días as consecuencias dunha estratexia global, unha campaña de deshumanización e democratización das sociedades por parte dos poderes,  có obxectivo de minimizar ás  persoas que deixan de ser as que mais mandan, para maximizar ás estatísticas e aos números, dos que somos escravos. 

We are suffering every day the consequences of a global strategy, a campaign of dehumanization and non-democratization of societies from the powers, with the objective of minimizing people, who no longer have the power, and maximizing statistics and numbers, which we are slaves of.

Escocia está vivindo un proceso moi curioso, e durante este 21 de setembro comprobamos como se poden xuntar distintas visións e tendencias sen pelexar unhas con outras, con total tolerancia e as vistas postas nun obxectivo común. Ata niso o proceso escocés pode ser un exemplo para moitos que se din de esquerdas. 

Scotland is living a curious process, and during the 21st of September we could check how lots of different points of views and tendencies, without fighting between each other, can join together with total tolerance and look just for a common objective. The Scottish process can also be in this matter an example for lots of us from the left.

Durante este día fomos quen de ver como o caso escocés provoca forte rebrotes de internacionalismo que o SSP celebra, conscientes do que iso supón; teño que recoñecer que hai anos que non vía cousa igual. 

During this day we saw how the Scottish case is causing a very strong resurgence of internationalism that SSP celebrates well knowing what that means; I have to recognise that I hadn’t see anything like it in years.

Na miña experiencia,  tan afín ao mundo Latinoamericano, foi Cuba e a súa revolución quen se encargou de lémbranos da importancia da solidariedade internacionalista e do  tan honroso traballo voluntario do que tanto falaba Ernesto Guevara aos mais novos. É por iso, que contemplando o que acontecía na Royal Mile con todas esas bandeiras, e toda esa mestura de culturas  lembrei a moitos compañeir@s que estarían felices de compartir comigo tal belísima estampa.  

In my experience, so close to the Latin-American world, Cuba and its revolution was who it reminded us of on the importance of internationalist solidarity and of the so honourable voluntary work that Ernesto Guevara talked of so much to the youth. It is for that reason that, looking at what was happening in the Royal Mile, all those flags, the mix of different cultures, I  thought about lots of friends that would be very happy sharing with me such a beautiful picture.

Teño que dicir que o noso encontro con Colin Fox, líder do partido socialista escocés, foi toda unha clase didáctica sobre Escocia. Co seu particular e fermoso acento escocés e a súa linguaxe sinxela e á vez contundente, contounos da posición do  SSP:

I have to say that our meeting with Colin Fox, SSP leader, was a magisterial class about Scotland. With his particular and beautiful Scottish accent and his simple and overwhelming language, he explained the SSP’s point of view:


Esta é a transcrición da entrevista feita para Sermos Galiza. 
This is the transcription (Galician) of our interview for Sermos Galiza
Colin Fox: Ben, son o líder do Scottish Socialist Party (SSP) , Colin Fox é o meu nome e esencialmente o SSP cre que a clase traballadora de aquí estaría mellor coa independencia, estaríamos mellor economicamente, socialmente, politicamente, culturalmente. Estamos apasionados coa independencia porque sería un avance para a clase traballadora.

Pregunta: Que importancia ten aclarar que un voto para o Si non é un voto para o SNP ou Alex Salmond?

Colin Fox: Si, a Campaña do SI e unha grande coalición so SSP, do SNP, e tamén dos Verdes. Entón é unha grande coalición de xente da esquerda, de centro, de dereitas, e a coalición do SI ten sido moi exitosa no último ano explicando que non é só o SNP, hai socialistas,  hai marxistas, ecoloxistas e tamén xente que non pertence a ningún partido.

P.: Que vos gustaría mellorar nunha Escocia independente?

Colin Fox: O que queremos lograr é unha mellora económica para a clase traballadora, porque se están mantendo con moita dificultade, a comida custa o dobre, o prezo do combustible e moi alto, o custe da comida é moi alto; neste momento, aquí en Escocia hai xente que ten que recorrer a Bancos de Alimentos, a xente ten fame e non ten que comer, non poden comprar comida suficiente e teñen só a caridade como recurso. 60.000 persoas en Escocia teñen que recorrer aos postos de caridade e este é un país moi rico, moi rico! Temos petróleo, temos industria, temos enerxías renovables, temos whisky, Aberdeen Angus (famosa carne de moita calidade... non para vexetarianos, evidentemente), temos un país moi saudable e o que queremos asegurar que en independencia esa riqueza se reparta mellor dando aos mais pobres mais oportunidades.

P.: Sigue o SSP a prensa estranxeira? E que importancia ten para vos o apoio internacional?
Colin Fox: É moi importante! Estamos encantadísimos de ter con nós a camaradas dende todas partes do mundo traballando pola súa propia autodeterminación, de Galiza, Catalunya, e moitos mais, é importantísimo xa que Escocia está moi ao norte no medio do mar polo tanto é moi importante tamén que acontece no resto do mundo.

P.: Tendes confianza en ganar?
Colin Fox: Temos confianza, a falta dun ano e en Escocia un factor é importante xa que parece que os conservadores van gañar en 2015 nas eleccións británicas e isto é moi malo para a campaña do NON, sabes? A xente de Escocia non quere aos conservadores, odiamos aos Tory e si se sinte que poden ganar outra vez vai ser moi bo para a campaña do SI.


P.: Vos mantedes moi activos en twitter. Que tipo de actividades estades a levar a cabo por toda Escocia?
Colin Fox: Pois agora estamos coa campaña contra o imposto-dormitorio, o goberno está incrementando as taxas para a clase traballadora, campañas para pedir que control do gas e a  electricidade pase a mans públicas, o goberno de Westminster ven de privatizar o servizo de Correos, xa privatizaron os servizos de gas e electricidade, e estas son algunhas das campañas nas que estamos agora.
 
O Partido Socialista Escocés, ao igual que todos os partidos e organizacións que integran o Yes Scotland teñen ben claro que o traballo de base e a unidade de todos eles van  ser as claves dunha vitoria.  E seguirán levando a cabo o seu obxectivo cada día, informando por toda Escocia con linguaxe clara, sen eufemismos, e con todas as grandes razóns de ser. Moita sorte.

The Scottish Socialist Party, as with all the parties and organizations supporting the Yes Campaign are very clear that the grass roots work and the unity of all of them will be the key for a Yes victory.  And they will follow their objective every day, informing all over Scotland with clear language, without euphemisms, and with all the great reason for doing it. Good luck.

Scottish Socialist Party 
@The_SSP_
@colinfoxssp
1 comentario:

  1. Buena entrevista. Lamento que no haya una mayor información sobre el proceso consultivo en nuestros medios de comunicación. Sé que es esperar mucho, pero al menos hay que decirlo.

    ResponderEliminar