domingo, 2 de febreiro de 2014

VOCES DE ESCOCIA / VOICES FROM SCOTLAND: PART 5 : SCOTTISH NACIONAL PARTY (SNP)O SNP: O IMPULSOR DUN SONO QUE PODE CONVERTIRSE EN REALIDADE
THE SNP: THE DRIVER OF A DREAM THAT COULD COME TRUE

Falar da campaña do Yes en Escocia non é falar do SNP pero tampouco se pode analizar esta oportunidade histórica sen recoñecerlles o seu grande mérito.
To talk about the YES Scotland Campaign is not to talk just about the SNP but we cannot analyse this historical opportunity without recognizing their great merit. 

 
O SNP (Partido Nacionalista Escocés) leva gobernando Escocia dende hai uns anos, en concreto dende o 2007, onde acadou maioría relativa. No 2011 e logo dunha grande e dura campaña conseguiu  o número de deputados que lle aseguraron a maioría absoluta o que lles permitiu levar a cabo un dos mais importantes obxectivos que levaban no seu programa: o referendo. Ninguén o esperaba (e menos a BBC), nas enquisas de intención de voto non auguraban nada bo,  pero deron a sorpresa nun sistema deseñado para que ninguén  conseguira a maioría absoluta. Grazas a iso, e logo de negociacións con Westminster, asinouse o Edinburgh Agreement para facer posible a realización deste referendo, unha oportunidade única na vida dos escoceses.


The SNP (Scottish Nationalist Party) has been ruling Scotland for a few years, more precisely since 2007, when they got a relative majority. In 2011 after a great and hard electoral campaign they got the number of MSP that insured a full majority and that allowed them to carry out one of the most important objective of their electoral program: the referendum. Nobody expected this (least of all the BBC); polls on intention of vote didn’t say anything good for them but they caused a surprise in a system designed so that nobody would get an absolute majority. Thanks to that, and after negotiations with Westminster, the Edinburgh Agreement was signed making  possible the realization of this referendum, a once in a lifetime opportunity for all Scots.

 Dende sectores unionistas véñense lanzado duros e ata ofensivos ataques á figura de Alex Salmond, líder do SNP e First Minister de Escocia nun intento, a falta de argumentos,  de desprestixiar un proceso democrático exemplar e tentando desviar a atención ao verdadeiro debate: as posibilidades reais de Escocia de vivir en independencia. Son moitos os que temen debatir con el e o evitan, o caso mais recente é o de Cameron, que demostra unha grande irresponsabilidade política e covardía.

http://www.bbc.co.uk/democracylive/
Very hard and also offensives attacks have been launched from unionist sectors against Alex Salmond’s figure, SNP leader and First Minister of Scotland, in an attempt, because the absence of arguments, to discredit an exemplary and democratic process and to try and divert the attention of the true debate: the real possibility of Scotland living in independence. There are lots who are scared to debate with him; most recently Cameron, showing  a huge political irresponsability and cowardice.

Non vou esconder a miña admiración polo SNP e o seu líder e non me cansarei de repetir que Salmond é aos meus ollos un dos mellores políticos e oradores que ten Europa e pode presumir de estar  acompañado dunha equipa de Goberno que xa lle gustaría a moitos outros gobernantes. Todo pode mellorarse, mais non é doado traballar cando o orzamento e moitas competencias que deberan pertencer a Escocia dependen actualmente das políticas de recortes de austeridade de Westminster. Todo pode mellorarse, mais parafraseando a canción de Pablo Milanés: non son perfectos mais achéganse  ao que eu simplemente soñei.

I won’t hide my admiration of the SNP and its leader and  I’m not tired of repeating that Salmond is in my view, one of the best politicians and speakers in all Europe and he can boast of being accompanied by a great Government team that many other Governments would like to have. Everything can be improved but is not easy to work when the budgets and powers that should belong to Scotland depend on the cuts and austerity policies from Westminster. Everything can be improved, of course, but paraphrasing Pablo Milanés song: they are not perfect but they are close to what I simply dreamt.


Si Alex Salmond é brillante, Nicola Sturgeon non lle queda atrás. Nicola é a persoa que leva o peso maior da xestión do referendo. A súa preparación, carisma e intelixencia non pode ser comparado có dos seus rivais. Basicamente non ten rival.  Recoméndovos que a vexades en acción para que entendades de que estou a falar.  
If Alex Salmond is brilliant, Nicola Sturgeon is no less so; it is she who is carrying the greater weight of this process. Her preparation, her charisma and intelligence can’t be compared with those of her rivals. Basically, she has no rival. I recommend that you watch her in action and you can understand what I’m talking about.


O 21 de Setembro de 2013, antes de que a "March and Rally for Scottish Independence" dera comezo puidemos entrevistar a Humza Yousaf, outra das figuras fortes do Goberno escocés,   Ministro de Asuntos Exteriores quen moi amablemente atendeu a toda a prensa que se lle acercaba en busca de declaracións.

 On the 21st of September, before the March and Rally for Scottish Independence started we were able to interview Humza Yousaf, another strong figure of the Scottish Government, Minister of External Affairs and Development, who very kindly attended all the media looking for declarations.
 

Esta é a transcrición en galego da entrevista realizada para Sermos Galiza:
This is the transcription in Galician of this interview for Sermos Galiza:

Pregunta: Cres que a xente de Escocia é consciente da importancia deste referendo, da oportunidade e das consecuencias dun SI á independencia, e das implicacións que tería un voto NON?


Humza Yousaf: Si, creo que a xente está empezando a decatarse disto, aínda faltando un ano por diante milleiros de persoas participan nesta Marcha e Rally pola Independencia; a xente entende que este é un momento histórico e significativo, mais o reto nestes vindeiros meses é falar con cada persoa, chamar a cada porta e asegurarnos de que a mensaxe sexa fortemente transmitida e este é o noso traballo a facer nos vindeiros meses.

P.: Estás seguindo a prensa estranxeira?

H.Y: Por suposto, por suposto que a sigo moi de preto, son o  Ministro de Asuntos Exteriores e para mi o que o mundo está a dicir neste momento de Escocia é moi interesante, o mundo ten os ollos postos en nós polo que temos o deber de realizar esta votación con responsabilidade, con todos os datos e, por suposto, en concordancia co consenso internacional e estamos seguros de que o mundo enteiro está vendo o que estamos facendo aquí en Escocia.

P.:  Sodes conscientes da campaña sucia do “Better Together” en territorio español?

H.Y.: Si, a xente estase decatando da negatividade do Better Together, estase decatando dos seus intentos de meter medo aquí en Escocia, así que non me sorprende que a xente note esa negatividade tamén por todo mundo, ben en España, ben noutras partes de Europa. Pero nós non nos concentramos na negatividade, nós temos a nosa propia mensaxe de ser positivos, a nosa propia mensaxe coas nosas aspiracións, a nosa propia mensaxe de esperanza que é o mais importante. 

P.:  Hai moitísim@s escoceses que viven emigrados, que non van poder votar, pero si poderían axudar ás aspiracións de independencia do seu país, como poderían axudar?

H.Y.: Pois formando parte deste movemento, que é un movemento enorme, obviamente a xente que ten que decidir sobre o futuro de Escocia é a que vive e traballa en Escocia, pero recibir mensaxes de apoio e de amizade de todo o mundo é de grande axuda e nos da confianza, nos axuda a alentar a nosa propia confianza; é fantástico ver que temos amigos de diferentes bandeiras, de diferentes lugares, fainos sentir moi orgullosos que en todo o mundo haxa xente que sabe que Escocia pode sobrevivir por si mesma.

P.:  As enquisas non vos favorecen? Esperades un bo cambio a favor do SI?

H.Y. Si, iso espero, sabes? Enquisas son enquisas. Cando saín elixido en 2011, tres meses antes as enquisas dicían que o SNP sería aniquilado e logo resultou que tivemos unha abafante maioría. Enquisas son enquisas pero temos que ter coidado, non queremos quitar o pé do acelerador, debemos asegurarnos de facer chegar a mensaxe a toda a xente, estou seguro de que as enquisas van cambiar mais adiante, mais concentrémonos na mensaxe, concentrémonos en falar cos cidadáns e non teño dúbida de que a xente votará SI o 18 de setembro de 2014.

P.:  Como pensades convencer a tanto indeciso?
H.Y.: Este ano vai ser moi importante, o Libro Branco vaise presentar a finais deste ano, iso vai dar unha boa perspectiva dunha Escocia independente, vai dar a información que os cidadáns necesitan para tomar a súas decisións; o que vamos facer para intentar convencer aos indecisos é asegurar que montamos a campaña de base mais grande que chegue a cada porta do pais para que todo o mundo teña a información precisa, que é o reto, coma tamén temos o reto de involucrar a mocidade.

( o “White Paper” é a proposta formal que o Goberno escocés presenta para unha Escocia independente,  que foi presentado oficialmente o 26 de novembro por Alex Salmond e Nicola Sturgeon, e do cal ata o momento xa se fixeron mais  30.000 copias. Nos medios de comunicación apenas se recolleu malia ser un cúmulo de información para os cidadáns sobre o que supón votar SI á independencia) 
White Paper.pdf  

P.:  Ti resaltas nos debates que se están a realizar, ti cres que a prensa escocesa está a ser equilibrada entre as voces do SI e do NON? E como pensades “neutralizar” a voz da campaña do NON nos medios escoceses?

H.Y.: Ben, estando no Goberno a prensa é sempre moi difícil, os medios de comunicación poden chegar a ser bastante hostís, pero temos que traballar con eles; as veces non se trata só de falar coa prensa, senón que se trata de buscar formas alternativas de información, involucrarse no twitter, involucrarse no facebook; pero te podo asegurar que este debate non vai ser gañado mediante os xornais, nin en programas de televisión senón falando con quen hai que falar, coa xente cara a cara. Así é como vai ser gañado e esa é a nosa intención dende xa ata a votación en 2014.

P.:  Estás seguro de gañar entón?
H.Y. Si, totalmente, isto vai ser realidade, estou convencido e desexando con ganas vivilo!

Non esquezades da existencia doutros partidos políticos e organizacións vinculados e comprometidos coa campaña do YES Scotland (Verdes, Laboristas, Socialistas, Empresarios pola Independencia, Mulleres pola Independencia, artistas de National Collective, Celtic siareiros, e moitos, moitos mais ...) , todos eles son igual de importantes, todos eles teñen o seu campo de acción e moito que traballar nestes meses vindeiros. O YES Scotland non é só do SNP nin dos votantes e simpatizantes do SNP, pero sen o SNP este sono a piques de converterse en realidade non tería sido posible. E si finalmente o SI gaña, os partidos unionistas van ter que reinventarse.

Don't forget about the existence of other political parties and organizations involved and committed to the Yes Scotland Campaign (Green, Labour for Indy, Scottish Socialist, Business 4 Independence, Women 4 Indy, Artists of National Collective,  Celtic Fans 4 Indy and lots more...), all of them are equally important, all of them have their fields of actions and lots to do during these months ahead. Yes Scotland doesn’t belong only to the SNP, neither their voter nor supporters, but without the SNP this dream that is about to become real, couldn't have been possible. So, if finally the YES wins, the unionist parties will have to reinvent themselves.


@theSNP


Ningún comentario:

Publicar un comentario