mércores, 12 de febreiro de 2014

VOCES DE ESCOCIA / VOICES FROM SCOTLAND: PART 6: THE GREEN PARTYENTREVISTA CON PATRICK HARVIE : SCOTTISH GREEN PARTY
O ECOLOXÍSMO NECESARIO NUNHA ESCOCIA INDEPENDENTE
INTERVIEW WITH PATRICK HARVIE : SCOTTISH GREEN PARTY
THE NECESSARY ECOLOGY IN AN INDEPENDENT SCOTLAND


E urxente entender e transmitir a necesidade dun cambio na xestión dos recursos naturais e de reconciliar ao ser humano coa Natureza. Quen non entenda isto é que non entende o perigo que corremos tanto nós coma as xeracións vindeiras.
It is urgent to understand and transmit the need for change in how we handle natural resources and to reconcile human beings with Nature. Those who don’t understand this do not realize the danger we risk as much for ourselves as for future generations.
Urxen novas políticas que estimulen o uso das enerxías renovables, que paren a terrible contaminación atmosférica, políticas que promovan o coidado e limpeza dos nosos ríos e dos nosos mares e da flora e fauna dos mesmos, a xestión responsable de residuos, a xestión da auga potable; urxe paralizar dunha vez por sempre as políticas que traen consigo a destrución dos bosques, dos pulmóns do Planeta Terra, urxe un debate serio sobre o uso e abuso das enerxías nuclear, solar, eólica, marítima...
New policies are urgently needed that encourage the use of renewable energies to stop the terrible atmospheric contamination, policies for the promotion of the care and cleaning of our rivers and seas, its flora and fauna, a responsible management of waste, and management of drinking water; it is a real necessity to stop once and for all those policies of destruction of the forest, the planet’s lungs, it is urgent to have a serious debate about the use and abuse of the different energies: nuclear, solar, maritime power, wind power....
O progreso non pode continuar sendo a desculpa “perfecta” para destrución. Non temos tempo e temos que facelo entre todos. Afortunadamente cada vez hai mais xente concienciada con estas responsabilidades individuais e colectivas; transmitir aos nos@s cativ@s unha cultura de paz, de respecto, leccións sobre a importancia da reciclaxe e  de harmonía coa Natureza é un bo punto de partida.
Progress can’t continue to be the “perfect” reason for destruction. We don’t have time and we have to do it between all of us. Fortunately every day there are more and more people who are very sensible about these individual and collectives responsibilities; transmitting to our children a culture of peace, a respectful culture,  lessons on the importance of recycling and of living in harmony with Mother Nature would be a good start.
En todos lados escoitamos voces que defenden alternativas e que vixían de preto as ameazas que existen en todos estes plans ambiciosos que nos presentan os mais poderosos e  que traen consecuencias nefastas. Preocupados polo presente e tamén polo futuro, os Verdes escoceses tamén queren ter voz nunha Escocia independente.
There are voices everywhere who support alternatives and that are closely watching the threats that exist in all these ambitious plans from the powers that would bring us very horrible consequences. They are concerned for our present and our future, and the Scottish Greens would like to be involved in an Independent Scotland.

Falamos con Patrick Harvie, deputado no Parlamento escocés, e este é o seu punto de vista:
We spoke to Patrick Harvie, MSP in the Scottish Parliament, and this is his point of view:


Pregunta: Por que apoias o SI pola independencia? Por que o Partido Verde apoia o SI pola independencia?
Patrick Harvie: Ben, os membros do Partido Verde temos moi diferentes opinións, unha gran clara maioría apoian a independencia pero outros non, pero non discutimos sobre isto porque estamos definidos por outro asunto; como Partido estamos definidos polos retos social, económico e ecolóxico e mesmo pola crise que esta afrontando todo o mundo.
Eu creo que Escocia actuando como país independente, coas súas propias competencias será moito mais capaz de actuar sobre estes retos, enfrontalos e darlles resposta; vexo imposible de realizar isto con Westminster onde os tres partidos maioritarios son escravos do centralismo, do neoliberalismo, dando apoio aos mesmos negocios, coma é habitual, pensan que o desastre económico que vivimos foi un soño e tan só tentan retornar ao que había antes, e non podemos permitirnos repetir o modelo que tiñamos antes, como tampouco podemos deixar o noso futuro en mans de Westminster.
P.: Segues a prensa estranxeira? Que importancia ten para vós a cobertura internacional sobre o referendo?
Patrick Harvie: Ben, un aspectos do debate data sobre cal será a relación de Escocia co resto do mundo si votamos SI e si acadamos a Independencia como de construtivas serán esas relacións e como se percibe este debate noutros países é importante, non porque iso vaia cambiar o número de xente e como van votar pero axuda a definir que tipo de sociedade queremos construír, axuda a definir que tipo de país seremos no marco internacional, en termos de si queremos ser un pais que traballa por unha cultura de paz en vez dunha de guerra, unha que traballa por regras mais xustas de comercio en vez dun comercio mais libre todo o tempo e en termos de sostibilidade porque estamos todos nunha única roca e se non coidamos dela sufriremos as consecuencias.

P.: Como pensas que están sendo os medios de comunicación escoceses? Crees que están a ser equilibrados entre o SI e o NON?
Patrick Harvie: Podería ser ás veces un pouco cínico sobre as causas que os medios de comunicación deciden apoiar; ás veces, sobre todo cando estamos en eleccións os xornais apoian ao equipo gañador ou o lado que cren que vai gañar e tratan de darlle crédito a todo o que hai ao redor do mesmo.
Penso que cando esteamos mais cerca do referendo mais e mais  xente que aínda non decidiu empezará a cambiar a súa posición, empezarán a estar dun lado ou doutro e cando iso e cando iso aconteza poderemos ver mais equilibrio nos medios porque moitos deles están pensando a quen lles da de comer e queren apoiar ao que eles entenden que é a maioría, é así como funcionan moitos xornais, en canto a tendencia cambie, veremos unha cobertura mais equilibrada porque saben que non deben alienar ao outro lado do debate; e de feito é o que nos debemos facer, a campaña Yes Scotland tamén, debe ser moi coidadosa xa que non queremos alienar á xente que vai votar non, non queremos transmitir hostilidade ou polarizar o debate, porque calquera que sexa o resultado da decisión da xente todos deberemos traballar xuntos, toda Escocia xunta aceptando o resultado, continuar e empezar a facer o mellor para o país.
P.: Tes seguridade de gañar?
Patrick Harvie: Estou seguro de que podemos, estou seguro de que estamos preparados, sei moi ben que temos un montón de xente aínda á que convencer, moita xente que quere respostas ás preguntas de que pasará despois de votar SI, pero estou seguro de que podemos facelo e de que Escocia culturalmente, economicamente, está preparada para tomar esta decisión.
P.: Todo o noso apoio dende Galiza e moitísimas grazas polo teu tempo.
Patrick Harvie: Moitas gracias a vos.

http://www.scottishgreens.org.uk/ 

@scotgp

@patrickharvie


Ningún comentario:

Publicar un comentario