martes, 25 de marzo de 2014

ESKOZIAREKIN ELKARTASUNA // SOLIDARITY WITH SCOTLAND


Solidarity with Scotland / Solidaridad con Escocia / Solidaritat amb Escòcia / Solidariedade coa Escocia / Eskozirekiko Solidaritatea
A few months ago, a friend in the USA asked what she could do to help the cause of Scottish independence. "Nothing much," was my reply, before going on to explain that this is a debate that has to be held within Scotland. However that is not the view of the UK Government, despite Cameron's protestations that he cannae debate Alex Salmond because he doesn't have a vote in September. But it turns out that there is something she can do after all.


Duela hilabete batzuk, Estatu Batuetako lagun batek Eskoziako independentziaren aferan laguntzeko zer egin zezakeen galdetu zidan.. " Ezer askorik ez",  izan zen nire erantzuna , Eskozia barnean landu beharko den eztabaida dela azaldu baino lehen. Hala ere , hori ez da Erresuma Batuko Gobernuaren ikuspegia, nahiz eta Cameronek dioen ezin duela Alex Salmondekin debate ireki batean parte hartu, irailean bozkarik ez duelako. Bada nire lagun guztiek egin ahal izango duten zerbait.

In January, the Sunday Herald published the news that the UK Foreign Office is heading a campaign to enlist support for Better Together in foreign countries. Wee Wullie Hague wants to hear from you if you have bad things to say about Scottish independence. According to the Herald, the Foreign Office has contacted the governments of China, Russia, New Zealand, Australia, Canada and the 28 members of the EU in a desperate search for viagra to bolster the flaccid Project Fear's
.


Urtarrilean, Sunday Herald egunkariak Erresuma Batuko Atzerri saila atzerriko herrialdeetan Better Together (Hobe Elkarrekin) kanpaina unionistaren aldeko kanpaina burutzen ari zela argitaratu zuen. Wee Wullie Hagako Eskoziaren independentziaren inguruko dituzun gauza txarrak entzun nahi zituen. Herald arabera, Atzerriko bulegoak  Txina, Errusia , Zeelanda Berria, Australia , Kanada eta Europar Batasuneko 28 herrialdeekin jarri da kontaktuan, viagra bailitzan Beldur Proiektuarendako dei etsi baten antzera.

The Foreign Office has set up a "Devolution Unit" to co-ordinate their campaign. UK Embassies, High Commissions, and Consulates around the globe have received instructions to pass on any communications from individuals, organisations and businesses about Scottish independence. However, since of course the civil service is supposed to be politically neutral, the UK Government can't come out and admit openly what you know, I know and the dug knows they're up to. They must maintain a veneer of neutrality.


Atzerriko bulegoak “Itzulera Unitatea” eratu du bere kanpaina koordinatzeko. Erresuma Batuko Enbaxadek eta munduko Kontsulatu guztiek Eskoziako independentziaren inguruan edozein pertsona, erakunde edo enpresak egiten duen komunikazioaren inguruko informazioa pasatzeko agindua jaso dute. Hala ere, zerbitzu zibilek mantendu behar duten posizio neutrala dela eta, Erresuma Batuko Gobernuak ezin du publikoki onartu zuk, nik eta edozeinek dakiena. Neutraltasun itxura bati eutsi beharko diote.

 
But two can play at that gemme. So if you are a Scot abroad, or a citizen of another country who sympathises with Scottish independence, write a formal letter to the UK Embassy or High Commission in your country. What you tell them is of course up to you, but something along the lines of expressing your disgust that the British Government is actively seeking foreign intervention in order to prevent Scottish independence wouldn't go amiss. And there was you as a person in furren pairts extolling the Mother of Parliaments and the rigorously democratic system in the UK.

Atzerrian dagoen eskoziar bat baldin bazara, edo beste edozein herritakoa baina Eskoziaren independentziaren aldekoa, zure herrialdeko Erresuma Batuko enbaxada edo Goi Batzordeari eskutitz formal bat idaztera gonbidatzen zaitugu. Zer kontatu noski zure esku duzu, baina Jaurlaritza britainiarrak atzerrian independentzia saihestuko duten aktiboen bila egotearen zure desadostasuna jakitera ematera gonbidatu nahi zaitugu.  
You could point out to them that it's now impossible for you to present the UK as a model to follow, when its government is engaging in underhand tactics to influence a democratic debate, and these tactics are creating significant and lasting damage to the UK's image and standing in your country. Make sure you point out that you have sent a copy of your letter to your member of Parliament, senator, congressman or diputado, asking them whether they support your view that Scotland should be allowed to debate its future without foreign interference, and requesting that they condemn the actions of the UK Government.

Seinalatu ditzakezun arrazoien artean, gaur egun Erresuma Batua jarraitzeko adibide bezala aurkeztea ezinezkoa dela esan dezakezu, bere gobernua ezkutuko maniobrak egiten ari denean prozesu demokratiko batean influentzia izateko eta honek zein kalte egiten dion bere herriak duen irudiari. Bidali duzun eskutitzaren kopia bat zure parlamentari, senatari edo dena delakoari bidali diozula esan, non zure ikuspegia azaltzen duzun Eskoziak bere etorkizuna atzerriko interferentziarik gabe eztabaidatzeko esanez eta Erresuma Batuko Gobernuaren ekintza hauek arbuiatzeko eskatuz.  

However since the UK Government is actively seeking the opinions of foreign citizens and foreign residents, it is only right and proper that you give them your opinion too. Tell them why you think Scottish independence is good for Scotland, good for the rest of the UK and will likewise be good for your country. If you can, get as many people as possible to sign your letter before posting it off to the British Embassy or High Commission. Even better, if you are a member of a club, group, or association, speak to other members and get their consent to send a letter on official headed notepaper.
Dena dela, Erresuma Batuko Gobernuak aktiboki atzerriko herritarren iritzien bila dabilen momentutik, hauei zure iritzia ematea beharrezkoa eta legezkoa da. Esan zergatik uste duzun Eskoziako independentzia Eskozia eta eskoziarrentzako ona dela, gainontzeko Erresuma Batuarendako ona dela eta zure herrialdearentzako ere ona izan litekeela. Ahal izatekotan, ahalik eta jende gehienak sinatzea zure eskutitza hau Enbaxadara bidali aurretik. Erakunderen bateko kidea baldin bazara, oraindik hobe, beste kide batzuekin hitz egiten eta bere baimena lortu modu ofizialean gutun bat bidaltzeko.

If you are a business person, a letter on company headed notepaper saying that you believe that an independent Scotland would be a better investment opportunity for your company would be just fine and dandy.

Enpresari bat baldin bazara, konpainiaren izenean bidal dezakezu gutuna, Eskozia independente batek eskaintzen dituen inbertsio aukerak zure enpresarendako hobeak izango liratekeela uste baldin baduzu.
Insist on a reply, tell them that you expect your letter to be forwarded to the Foreign Office's devolution unit - and also tell them that you've copied the letter to your local newspaper.

Erantzun baten beharra azpimarratu, esaiozu zure gutunean Atzerri Bulegoari berbidaltzea espero duzula eta esan zure herriko egunkarira bidali duzula.

Then send a copy of the letter to me at the following email address

Gero bidali gutunaren kopia bat niri honako helbide elektroniko honetara.
 
(Honen antzeko helbide elektronikoa idatzi dut spam automatikoak saihesteko. Mesedez ordezkatu [at]  @ -rekin. )

If David Cameron can use UK diplomatic staff to engage in politicking, then so can we. This is not a campaign organised or inspired by the Scottish Government, the SNP, or Yes Scotland. It will be co-ordinated by me, Paul Kavanagh, and Pilar Fernandez from Galicia. We are not members of the SNP or any other political party whether in Scotland or elsewhere, and we were not put up to this by Alicsammin. We are doing this on our own initiative and no one is paying us to do it. Though if this wee campaign takes off, that probably won't stop the UK media from claiming otherwise.

David Cameronek Erresuma Batuko diplomatikoak erabili baditzake, guk ere egin dezakegu. Hau ez du Eskoziako Gobernuak, ez SNPk ez Yes Scotland kanpainak. Berau nik, Paul Kavanaghek eta Gailzatik Pilar Fernandezek koordinatutako dugu. Ez gara SNP edo beste edozein alderdi politikoko kidea. Gure kabuz hau egiten ari gara eta inork ez digu honengatik ordaintzen.

We will collate all the replies, and will publish the anonymised statistics closer to the vote. We would also like to publish extracts from selected letters. If you do not want your name, or the name of your company or organisation, to be published, please let me know in the email. Scots in Scotland will then know that we do have friends and allies abroad, and with a bit of luck, the negative responses received by Cameron and Hague's "Devolution Unit" will be swamped by the positive ones.


Erantzun guztien bilketa egingo dugu, eta boto estatistikak botoa hurbilago argitaratuko ditugu. Era berean, gutun batzuen zati batzuk argitaratu nahi genituzke.  Ez baduzu, zure izena, enpresa edo erakundeko izena argitaratzerik nahi, jakinarazi ezaguzu gutunean, mesedez. Orduan, Eskozian Eskoziarrek jakingo dute atzerrrian lagunak eta aliatuak ditugula, eta zorte pixka batekin , Cameron eta Hagakoen “Itzulera Unitatea "k jasotako erantzunak negatiboek, positiboak jango dituzte.Ningún comentario:

Publicar un comentario