martes, 25 de marzo de 2014

VOCES DE ESCOCIA / VOICES FROM SCOTLAND- PART 8: WINGS OVER SCOTLAND #indyref #Scotland #YesScotland
@WingsScotland 


WINGS OVER SCOTLAND: A INFORMACIÓN ALTERNATIVA E INTERACTIVA 
WINGS OVER SCOTLAND: ALTERNATIVE AND INTERACTIVE INFORMATION 

Wing Over Scotland naceu da man do Rev. Stuart  para dar voz ao que a prensa tradicional non quería/sabía ou podía informar. As súas análises sobre os temas de actualidade son excepcionais, as súas iniciativas son innovadoras e conta cun exército de "alert readers" que como o seu nome indica, son lectores que están atentos a todas as contradicións e deslices dos políticos no marco do debate sobre a independencia. 

Wings Over Scotland was created by Rev. Stuart to talk about what the traditional media didn’t want to/didn’t know or couldn’t inform about. Its analysis about current issues are exceptional, its initiatives are news and Wings counts with an army of “alert readers”, as their name points out, they are people very alert to any contradiction or slips from politicians on the debate about independence.


Dende a súa creación ten superado os dous millóns e medio de visitas únicas na súa web, e os debates e aportación que se realizan dende os comentarios aos seus artigos son enriquecedores e interactivos. A xente divírtese e informase debatendo na súa páxina, e o mais importante, teñen en Wings unha plataforma para expresarse libremente.
Since its creation, Wings has had over than 2 and half million unique visits to its web, and the debates and contribution that take place on the same web to its articles are very rich and interactive. People have fun and get well informed debating about it, and more importantly, they have in Wings a platform to express themselves freely.

Como case todas as webs e xornais dixitais que conforman a campaña Yes Scotland, Wings convocou un crowdfunding para poder financiar as súas actividades no que resta ata a realización do referendo o 18 de setembro. A resposta en todas as súas convocatorias é única, pero nesta ocasión conseguiu reunir os 53.000 libras en 8 horas e 24 minutos exactamente. 

Like almost all webs and digital newspapers that belong to the Yes Campaign, Wings called for a crowdfunding to have money for its activities for the rest of the months until the referendum on the 18th of September. The answer in all of its initiatives is unique, but this time Wing was able to put together the 53.000 pounds in exactly 8 hours and 24 minutes.


A repercusión informativa que ten Wings over Scotland é tan grande, e tan temida que non se deixaron esperar os primeiros ataques dende o bando unionista. Como parte da campañas programadas, sacaron á luz hai tan só uns días un anuncio publitario na que se fai referencia á realidade dos medios de comunicación escoceses (bias); dita publicidade contratou para o metro de Glasgow e ven de ser retirada a petición de alguén a quen non lle gustou por consideralo un anuncio político. As sospeitas apuntan ao Better Together.

The informative repercussion of Wings is so huge and so feared that the first attacks from unionism didn’t take long. As part of their programmed campaign, they have contracted an advert with references to the reality of the Scottish media bias, for Glasgow Subway; those adverts have been banned and removed because of a complaint from someone who considered them as political. Suspicions point to Better Together people.

Wings over Scotland empezou a despuntar seriamente coa súa iniciativa dunha enquisa sobre intención de voto hai case un ano, na que lanzaron preguntas que ninguén ía  preguntar dende outros medios. 

Wings started to take off very seriously after an initiative with a survey on intention of vote almost a year ago, in which they asked some questions that nobody in the media would ask.

Mais tarde tivemos o grande pracer de coñecer e entrevistar para Sermos Galiza ao Reverendo Stuart quen nos explicou o porqué de Wings e a súa visión do proceso escocés.

Months later, we had the great pleasure of meeting and interviewing Rev. Stuart for Sermos Galiza, who explained to us why Wings came about and his vision of the Scottish Process.

 Esta é a transcrición da entrevista:
 
Pregunta: Por que apoiades o  SI para Escocia?
Rev. Stuart: Pois porque dende que teño uso de razón nunca vin ningunha razón pola que Escocia non debería ser un pais, especialmente isto é para min; mais tarde, en anos seguintes as miñas razóns foron mais políticas, sobre todo dende  o ascenso dos Tory e o movemento de Reino Unido cara á dereita.

 P.: Cómo naceu Wings over Scotland?
Rev. Stuart: Non podía atopar ningún sitio que dixera as cousas que eu quería dicir, non podía ler os xornais ou ver a tele esperando que alguén dixera o meu punto de vista o cal quería compartir coa xente, e ninguén o ía facer, de feito ninguén nunca o fixo, polo que o único que podía facer era facelo por min mesmo.

P.: Tivestes unha fantástica iniciativa con enquisas, que nos podes contar, como viviches esta experiencia?
Rev. Stuart: Pois estou realmente encantado de como resultou, a razón de facer esta enquisa foi a mesma pola que naceu a páxina web, porque ninguén formularía as preguntas que nós queríamos e foi incrible a velocidade á que a xente enviou os cartos para realizala. Imos facer mais enquisas, esperando un pouco, claro, porque hai centos de enquisas en pouco espazo de tempo.

P.: Que importancia ten a cobertura internacional no referendo?
Rev. Stuart: Pois esa é unha pregunta moi interesante. Creo que é importante para @s escoceses saber que outra xente se preocupa por eles porque o nacionalismo escocés non é .... non queremos estar separados do mundo. A razón pola que estamos facendo isto é porque queremos ter o noso lugar ao lado dos outros países do mundo. Polo tanto, si é importante que outra xente vexa qué está a acontecer e esperemos o apoien.

P.: Sodes conscientes da campaña unionista invadindo o Estado Español? Pensas que pode ser perigoso mesturar os dous procesos, o catalán e o escocés?
Rev. Stuart: Non teño nin idea do que acontece en Catalunya polo que non podo dicir moito sobre isto, pero apoio á xente que quere conseguir a independencia para o seu propio país. 

P.: Prepararedes entón outras enquisas?
Rev. Stuart.: Si, o faremos, deixando tempo pasar porque as veces hai moitas xuntas, pero si, temos os cartos para facelo. E as preguntas están xa escritas.
P.: Cres que terán cobertura nos medios?
Rev. Stuart: (Risas) si, haberá algunha pregunta sobre iso tamén.
Moitísimas grazas polo teu tempo e a túa amable atención.


Por mor da última censura sufrida por Wings over Scotland,  están a animar a que se lle dea publicidade ao deseño que foi censurado. Podedes ter acceso neste link: 

Because of the censorship suffered by Wings over Scotland, they have called for everyone to publicise the design that was censored. You can get it here:

Ningún comentario:

Publicar un comentario