martes, 17 de xuño de 2014

SOLIDARITY WITH SCOTLAND: How to collaborate, Skype and more // Como colaborar, Skype, etc.

Hello everyone!
 Ola a tod@s!
 ¡Hola a tod@s!

Paul and I would like to thank all of you for such an amazing support for this International Campaign. Thank you all those who have already sent letters, pictures, messages, initiatives or new ideas! Remember that every wee bit helps! 

Paul i eu queremos agradecervos a todos o tan fantástico apoio a esta Campaña Internacional. Moitas grazas a todos aqueles/as que xa mandástedes cartas, fotos, mensaxes, iniciativas ou novas ideas! Recordade que cada pizca axuda!

Paul y yo queremos agradecer a todos el tan fantástico apoyo a esta campaña internacional. Muchas gracias a tod@s aquell@s que ya habéis mandado cartas, fotos, mensajes, iniciativas o nuevas ideas! Recordad cada poquito ayuda!

We would like to announce that if you have any questions about this Campaign, if you need more information or have any doubts or suggestions about it, we will be online via Skype:

Gostaríanos anunciar que si tendes calquera pregunta sobre a Campaña, se precisades mais información ou tendes algunha dúbida ou suxerencia sobre a mesma, estaremos tamén en Skype.

Nos gustaría anunciar que si tenéis cualquier pregunta sobre esta campaña, si necesitáis más información o tenéis alguna duda o sugerencia sobre la misma, estaremos también en Skype:

You can find us by our email address : solidaritywithscotland@gmail.com
Obviously, and because we are running this Campaign in our spare time, I have decided that our Skype line will be open from 8-10 PM (CET Spanish time) (9-11pm BST UK time) (2-4pm CST US time) (3-5pm  EDT US time) etc.

Podedes atoparnos polo noso enderezo electrónico: solidaritywithscotland@gmail.com
Obviamente, e porque levamos adiante esta Campaña no noso tempo libre, decidín que o noso horario de Skype será de 8 a 10 da tarde.

Nos podréis encontrar mediante nuestro correo electrónico: solidaritywithscotland@gmail.com.
Obviamente y ya que llevamos adelante esta campaña en nuestro tiempo libre, he decidido que nuestro horario de Skype será de 8 a 10 de la tarde.And please remember there are some ways to collaborate and participate in this campaign:

E lembrade que hai varias maneiras de colaborar e participar nesta campaña:

Y recordad  que hai varias maneras de colaborar y participar en esta campaña:


By giving us a "Like" on facebook
Dándolle ao "Me gusta" do noso facebook:
Dándole al "Me gusta" de nuestro facebook:


By following us on twitter
Seguíndonos no twitter 
Siguiéndonos en nuestro twitter:

@ScotlandAbroad

By sending a letter to British Embassies all around the world (you can get some sample letters in different languages on our website)

Enviando cartas ás Embaixadas británicas ao redor do mundo (podes conseguir modelos de cartas en diferentes linguaxes na nosa web.

Enviando cartas a las Embajadas británicas en todo el mundo (podéis conseguir modelos de cartas en distintos idiomas en nuestra web

 
By sending us photos of you with your letter to the Embassy, with our logo, or with your message of support for Scottish Independence.

Enviándonos as vosas fotos coa carta que mandedes á Embaixada, fotos co noso logo ou coas vosas mensaxes de apoio á independencia escocesa.

Enviando vuestras fotos  con la carta que mandéis a la Embajada, fotos con nuestro logo o con vuestros mensajes de apoyo a la independencia escocesa.

Our hastag / Os nosos hastag/ Nuestros hastag:

#solidaritywithscotland #YesYouScotsCan

No caso de Galiza: #GalizawithScotland

Finally, we are preparing a draw for Solidarity T-shirts. Stay alert. We'll announce it soon!

Finalmente, decirvos que estamos a preparar un sorteo de camisetas de Solidarity. Estade atentos. Anunciarémolo axiña!

Finalmente, deciros que estamos preparando un sorteo de camisetas de Solidarity. Estad atentos. Lo anunciaremos pronto!

Get your Solidarity T-shirt!! 

1 comentario: